I fullskalalaben til SINTEF har forskerne testet ut termisk komfort ved høyere romtemperatur og alternativ kjøling. Foto: SvalVent

SINTEF: Personlig oppvarming i nye kontorbygg kan være lønnsomt

Med behovsstyrt ventilasjon og personlig oppvarming i nye kontorbygg kan man få lavere utslipp og mer fornøyde brukere, viser en studie fra Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN).

For å oppnå ambisiøse målsetninger om lavutslipps- og nullutslippsområder, er det en forutsetning at bygningene har lavt varmetap og er skjermet mot overoppvarming fra sola, skriver SINTEF i en pressemelding.

– Gjennom forskning og teknologiutvikling har vi kommet langt i å løse dette, men de tekniske systemene må også bidra til at brukerne opplever god luftkvalitet, godt lys og tilfredsstillende temperatur i disse byggene, med minst mulig klimabelastning, sier seniorforsker Sverre B. Holøs i SINTEF.

Det er forsket fram mange ulike løsninger, men ikke alle er like egnet til alle typer bygninger.

Forskerne i FME ZEN har gått gjennom mye litteratur og pågående prosjekter for å blinke ut teknologier som allerede nå egner seg for noen vanlige bygningskategorier, og andre som kan bidra til framtidens løsninger etter videre utvikling.

Rapporten " Building services solutions suitable for low emission urban areas" peker for eksempel på at behovsstyrt ventilasjon, romvarme tilført med ventilasjonluft, samt personlig oppvarming og kjøling kan være lønnsomme grep for nye kontorbygg.

Dette kan bidra til lave utslipp og fornøyde brukere. Imidlertid passer ikke alle løsninger overalt. For eksempel egner oppvarming med ventilasjonsluft seg foreløpig dårligere i boliger, hvor mange ønsker kjølige soverom.

– Formålet til tekniske bygningsinstallasjoner er å bidra til godt inneklima og produktivt arbeidsmiljø. Med velfungerende behovsstyrte klimatiseringsløsninger og høyeffektiv energigjenvinning, kan vi oppnå dette med svært lave klimautslipp, sier fagdirektør Mads Mysen i GK Inneklima, som er en av partnerne i FME ZEN i meldingen.