Sintef på flyttefot

Sintef skal bygge nytt laboratorium og flytte 150 ansatte til den gamle Frionor-fabrikken i Trondheim, skriver Adresseavisa.

Den gamle fabrikken skal rehabiliteres for 100 millioner kroner før forskningsstiftelsen kan flytte inn 1. juli neste år. Bygget får navnet Sintef Sealab. Entra Eiendom eier bygget. Der er Sintef Fiskeri og Havbruk og Sintef Marin som samles i de nye lokalene. Marintek, det marintekniske forskningsinstituttet, vil fortsatt bli liggende på Tyholt. - Vi har vært på flyttefot en stund, og har lett etter et sted for et sjøvannslaboratorium - gjerne med tilknytning til havet, sier administrerende direktør Oddvar Aam i Sintef Marine til Adressa.