Både styreformann i NRF Kai Inge Rasmussen og forskningssjef Trond Simonsen ved SINTEF ser nå frem til at personsertifisering av radontjenester blir iverksatt. Foto: NRF
Både styreformann i NRF Kai Inge Rasmussen og forskningssjef Trond Simonsen ved SINTEF ser nå frem til at personsertifisering av radontjenester blir iverksatt. Foto: NRF

SINTEF og Norsk Radonforening inngår samarbeid

SINTEF og Norsk Radonforening (NRF) inngår samarbeid om personsertifisering av radontjenester.

Ordningen iverksettes for å heve fagkompetansen innenfor radonfaget og synliggjøre for markedet hvilke kvalifikasjoner tilbydere av denne type tjenester innehar. Tilbud om å bli personsertifisert starter allerede i høst med sertifiseringskurs både innenfor eksisterende og nye bygg, skriver Norsk Radonforening i en pressemelding.

Samarbeidsavtalen mellom SINTEF og NRF ble nylig underskrevet etter at de to aktørene i lengre tid har arbeidet med retningslinjer, kompetansekrav, kursmateriell og organisering av kurs og eksamen for ordningen.

- Det har vært en god prosess og et godt samarbeid med SINTEF hele veien, sier styreformann Kai Inge Rasmussen i NRF i meldingen.

-  For oss og våre medlemmer er dette et viktig skritt i arbeidet med å heve og dokumentere nødvendig fagkompetanse innenfor radonbransjen. Nå er endelig ordningen på plass og sertifiseringskurs vil bli avholdt allerede i november i år, legger han til

De opplyser at for å delta på disse kreves det først et fagkurs som gir basiskunnskap. Det er allerede avholdt to slike dagskurs og et tredje vil bli avhold hos SINTEF i Oslo 19. oktober i forkant av sertifiseringskursene.

- Vi har opplevd svært stor interesse for ordningen både blant våre medlemmer og andre, og regner med at sertifiseringskursene fort vil bli fulltegnet når de i løpet av kort tid blir lagt ut for påmelding, avslutter Rasmussen.