Lim, fugemasser og de fleste andre byggevarer må testes for å dokumentere utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer til inneluft. Foto: PCI
Lim, fugemasser og de fleste andre byggevarer må testes for å dokumentere utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer til inneluft. Foto: PCI

SINTEF Miljøsertifikat til PCI-fugemasse

SINTEF har utstedt miljøsertifikat til fugemasse fra PCI.

Det skriver forskningsinstituttet i en pressemelding tirsdag.

Miljøsertifikatet fra SINTEF dokumenter både helse- og miljøegenskapene til fugemassen, skiver SINTEF i meldingen.

– Vi ser at bransjen nå har økt fokus på helse- og miljøegenskapene til byggematerialer og at kunder i større grad ønsker dette dokumentert, sier enhetsleder Marius Kvalvik i SINTEF.

Et SINTEF Miljøsertifikat dokumenterer miljøegenskaper for et enkeltprodukt etter relevante forskriftskrav i TEK17 og miljøregelverket, samt Breeam-Nor. SINTEF er teknisk kontrollorgan.

PCI har fått utarbeidet SINTEF Miljøsertifikat for en silikonfugemasse for innendørs og utendørs bruk. Sertifikatet dokumenterer at fugemassen ikke inneholder eller avgir skadelige forbindelser til inneluft.

Tilgjengelig i NOBB

Teknisk sjef for den nordiske delen av PCI, Esa Erkila, sier hun er fornøyd med at fugemassen nå har fått Miljøsertifikat fra SINTEF.

– Våre kunder ønsker produkter som er dokumentert etter markedskrav og kravene i det norske regelverket, sier Erkila.

SINTEF Miljøsertifikat blir automatisk oppdatert til NOBB-basen, og vil dermed være tilgjengelig for alle norske byggevarekjeder og andre brukere av NOBB, heter det i pressemeldingen.

Godkjent dokumentasjon

CT1 har også nylig har fått utstedt SINTEF Miljøsertifikat, for en polymerbasert fugemasse og lim, skriver SINTEF videre.

– Det at SINTEF Miljøsertifikat automatisk kobles til NOBB-basen, er suverent og letter vårt arbeid mye. Vi slipper å bruke tid eller huske på å oppdatere basen, samtidig som vil føler oss trygge på at de som har nytte av en slik info automatisk får tilgang, sier Torry Nyborg, daglig leder i CT1 Norge.

EUs kjemikalieregelverk REACH er implementert i Norge, og angir forbud og begrensninger for bruk av helse- og miljøskadelige stoffer. Den norske Prioritetslisten angir stoffer som norske myndigheter ønsker å stanse eller redusere bruk eller utslipp av.

Produkter som får SINTEF Miljøsertifikat, inneholder ikke noen av stoffene på disse listene.

SINTEF Miljøsertifikat er godkjent som dokumentasjon i henhold til Breeam-Nor for punktene Fravær av miljøgifter på A20-listen og Emisjoner for materialer i tabell 14.