Den digitale modellen vil bidra med all informasjon som er nødvendig for de som jobber på byggeplassen. Blant annet kan man få informasjon om sikkerhetsrelaterte endringer. Foto: Shutterstock

SINTEF leder EU-prosjekt som skal gi større fleksibilitet, sikkerhet og produktivitet på byggeplassen

Målet med prosjektet BIMprove er å lage en digital tvilling til byggeplassen.

- På denne måten kan forholdene på byggeplassen enkelt overvåkes, ressurser kan planlegges og arbeidsplanlegging forbedres, skriver SINTEF i en pressemelding.

De peker på at byggenæringen står overfor noen kritiske utfordringer når det gjelder produktivitet.

- Dette inkluderer en jevn økning av kostnadene for arbeidskraft, ineffektive arbeidsforhold og synkende interesse for håndverskfag blant de unge. En jobb i byggenæringen er i tillegg blant de farligste jobbene i EU, noe som ikke øker interessen. Den aldrende befolkningen i Europa gjør også at det er stadig mer utfordrende å finne dyktig arbeidskraft, melder SINTEF.

Building Information Modelling (BIM) er en 3D-modellbasert prosess som gir fagfolk innen arkitektur, ingeniørarbeid og konstruksjon innsikt og verktøy for å mer effektivt planlegge, designe, konstruere og administrere bygninger og infrastruktur.

- Digitalisering av disse prosessene gir helt nye nivåer av effektivitet, sikkerhet og komfort, mener SINTEF.

– Bedre sikkerhet kan forbedre arbeidernes velferd og tilfredshet med jobben, og gjør det mulig å ha lengre karrierer i byggenæringen, noe som reduserer lekkasjen av verdifull kunnskap, sier SINTEF-forsker Klodian Gradeci i meldingen.

Det overordnede målet med EU-prosjektet BIMprove (Building Information Modelling by Realtime Tracing of Construction Processes) er å gå utover statisk BIM, og lage en digital tråd som fungerer som en dynamisk metrisk bygningsmodell (digital tvilling).

– Dette vil sikre at forholdene på byggeplassen enkelt kan overvåkes, ressurser kan planlegges og arbeidsplanlegging forbedres, noe som vil gi fleksibilitet, sikkerhet og bedre produktivitet, sier Gradeci.

Ved å bruke bakkebaserte roboter og ubemannede luftfartøyer kan omgivelsene overvåkes, og man kan oppdage avvik for oppdatering av den digitale tvillingen og underlaget BIM. I tillegg vil personellets lokasjoner på stedet bli sporet anonymt, og dermed gjøre det mulig for BIMprove-systemet og arbeidsledere å optimalisere ressursallokering, menneskestrøm og sikkerhet.

– BIMprove vil bli gjort lett tilgjengelig for alle interessenter ved å tilby forskjellige brukergrensesnitt, for eksempel varsler til arbeidere gjennom bærbare enheter og VR-visualiseringer til arbeidsledere. Tjenesten vil være skybasert med en lagdelt struktur, noe som muliggjør utvidelser på senere stadier, sier prosjektleder og seniorforsker i SINTEF, Gabor Sziebig.

Prosjektet har en varighet på 36 måneder og ledes av SINTEF med partnere fra fem europeiske land; Norge, Sveits, Finland, Tyskland, og Spania.