Foto: Statnett

Sima-Samnanger satt i drift

Den nye 420 kV-ledningen Sima-Samnanger er nå satt i drift. – Ledningen vil sikre folk i Bergensregionen trygg forsyning av strøm til vinteren, sier prosjektleder Steinar Bygdås.

Gjennom kalde og tørre vintre har strømforsyningen inn til deler av Hordaland og Bergen vært svært sårbar. På slike dager har strømforbruket vært større enn det som har blitt produsert i området, og det ledningene har kunnet transportere inn.

- Situasjonen har vært slik at feil på en av ledningene, har kunnet medføre omfattende og langvarige strømbrudd. Når Sima-Samnanger nå er i drift, sikrer vi strømforsyningen til Bergen og deler av Hordaland, sier prosjektleder Steinar Bygdås.

Sima-Samnanger består av ca. 93 kilometer ny 420 kV ledning. Prosjektet ble meldt i 2005 og konsesjonssøkt i 2006. NVE ga sitt konsesjonsvedtak i 2008, mens OEDs klagebehandling ble avsluttet med konsesjonsvedtak i 2010.

- Prosjektet er sluttført innen tidsfristen og i henhold til de budsjettrammene som ble satt ved endelig investeringsbeslutning. Å ferdigstille prosjektet er en viktig milepæl i vårt arbeid med å bygge neste generasjon sentralnett. Det er viktig både for forsyningssikkerheten i store deler av Hordaland og for mulighetene for å bygge ut ny fornybar kraft. Ledningen er også viktig for å kunne utnytte vannkraften i området i milde og våte perioder, sier Bygdås.

Ifølge konserndirektør Håkon Borgen har Statnett lært mye av Sima-Samnanger.

- Sima-Samnanger har satt spor etter seg på mange måter, både i Statnett og hos myndighetene. Jeg tror vi har blitt et bedre Statnett som er dyktigere til å gjennomføre prosjekter fordi vi har lagt vekt på å lære av erfaringene våre fra dette prosjektet. Behov for god og omfattende dialog basert på velfunderte løsninger er viktige suksessfaktorer for fremtidige prosjekter, sier Borgen.