Silurveien 2

Foto: Z OvenfraFoto: Z Ovenfra
Arben

Det nye hovedkontoret til alle selskapene i Selvaag Gruppen har tydelig design og en markert beliggenhet rett ved Ring 3. Kontorbygget på 30.000 kvm huser også flere eksterne leietakere, som alle får en fordel av å jobbe i et bygg med Energimerke A.

Fakta

Sted: Oslo
Prosjekttype: Kontorbygg
Bruttoareal: 30.000 kvm
Byggherre: Selvaag Eiendom
Totalentreprenør:
Betonmast Selvaagbygg
Kontraktssum eks. mva:
500 millioner kroner
Arkitekt: Nordic - Office of Architecture
LARK: Østengen & Bergo
Rådgivere: RIB statikk: Selvaag Prosjekt l RIB prefab betong: Spenncon l RIBR: Hjellnes Consult l RIG, RIE, RI VVS: Multiconsult l RI Vei / VA: SWECO Norge l RI VA (lense-
vann i byggetid): Multiconsult l RIA: Brekke & Strand Akustikk
Underentreprenører/leverandører: Totalteknisk entreprenør: Caverion l Plasstøpt betong: Betonmast Selvaagbygg / Armeringsservice l Grunnarbeider, graving og spreng-
ning: Håkanes Maskin l Boring energibrønner: Hallingdal Berg-
boring l Armering: Armeringsservice l Gulvstøp: Gauksås Gulvstøp l Vanntetting: INH l Gulvsliping: Betongforsegling l Betongpumping: T.O. Bull Betongpumping l Prefabrikkerte elementer: Spenncon l Stål: Åkrene Mek. Verksted / Skar Industriservice / Fiskum Plate & Sveiseverksted l Mur: Hjelm og Berg l Flis: AK Byggservice l Fasadestein: Naturstein Montering l Plattendekker: Buskerud betong l Maskiner og utstyr: Bas Maskinutleie l Oppmåling: Asker Oppmåling l Stillas: Xervon Norway l Prodema fasadeplater: Canvas l Parkett: Bo Andrén l Vinduer og vindusdører: Krone l Garasjeport og innramming: Assa Abloy Crawford l Karuselldør: Tormax l Låser og beslag: Kaba Møller Undall l Tekking: Hesselberg Tak l Polyuretanbelegg: Norsk Epoxy l Beslag skjørt: Profilmontasje l Blikkenslager: Øyvind Nielsen Blikkenslagerverksted l Solavskjerming: Fram Persienne og Markise l Trapper og rekkverk: GBS Produkter l Gjerder: Røa Gjerdefabrikk l Glassfasader innv. vegg: Sag-stuen l Innv. glassvegger: Bosvik / Oslo Akershus Bygg og Montasje / Hubro l Maler: Malermester Buer l Gulvbelegg: Oslo Tapet & Gulvbelegg / l Garasje- og kontorhimling: BBM l Innredning kjøkken og fast inventar hus A: Hoff Snekkerverksted / HTH l Storkjøkken hus B: Metos l Kjerneboring: Marbre l Branntetting: Brann og Sikkerhetsforum l Fuging: S&S Fuging l Geoenergianlegg: Hallingdal Bergboring / Imtech Rør l Byggevarer: Maxbo l Heis: Reber Schindler Heis l Listverk: Miljølist l Dører: Swedoor l Betong: Norbetong l Overlys: Overlys l Leverandør av polyuretan garasjebelegg: Norsk Epoxy l Festemidler: Motek

Betonmast Selvaagbygg har i tre kontrakter, med en samlet verdi på 500 millioner kroner, gjennomført totalentreprisen for de 18.000 over og 12.000 kvm under bakken som bygget inneholder. Byggherre er Selvaag Eiendom som alle-
rede på begynnelsen av 2000-tallet knyttet til seg Nordic - Office of Architecture for å designe et skreddersydd hovedkvarter for alle Selvaagselskapene.
– Det første forslaget lå lenge på is, men det var rammesøkt. Vi begynte igjen i november 2011 med å tegne det om – å rasjonalisere det til et generelt utleiebygg. Volumet og fotavtrykket var selvsagt det samme, men vi begynte i første rekke med å omstrukturere planer og fasader. Målet var plan-
messig å gjøre det enkelt og fleksibelt, sier Håvard Fagernes i Nordic - Office of Architecture.

Måtte i gang
På dette tidspunktet forelå det ingen avtale med konkrete leietakere, men Selvaag Gruppen planla for å samlokalisere sine selskaper i Silurveien 2. Det var kritisk å starte arbeidene før ramme-
tillatelsen gikk ut våren 2012. Omtrent samtidig ble Selvaagbygg skilt ut av morselskapet og kjøpt opp av Betonmast.
– Selvaagbygg hadde signert kontrakt for fase 2, grunn-
arbeider, med mulighet for kontrakt for resterende arbeider, hvis budsjettet for komplettering av prosjektet ble vurdert som konkur-
ransedyktig. Da ble det en fase med mye knaing og bearbeiding av prosjektet, før Betonmast Selvaagbygg hadde fysisk oppstart i slutten av februar 2012, forteller utviklingssjef i Selvaag Eiendom, Martin Haanes.

Komplisert geoteknikk
Silurveien 2 består av en sammenhengende bygningskropp oppdelt i tre rektangulære volumer i øst, som avsluttes med et elliptisk formet signalbygg i vest på seks etasjer. Den totale lengden på bygningsmassen er 180 meter, med tre etasjer under bakken. To av dem er rene parkeringsetasjer med en kapasitet på 274 biler. Tomta ligger kun få meter fra Ring 3, og er svært smal og med utfordrende grunnforhold.
– Vi tok ut 70.000 kubikkmeter masse, og sjaktet oss ned til 25 meter på det dypeste. Det var ikke bare sprenging og rystelser med tanke på naboer som tidlig fikk fokus. Rådgiverne våre så også en reell mulighet for en grunnvannssenking for Ring 3. Betongkonstruksjonene er vanntette, og festet med 400 oppdriftsankere med en snittlengde på tre til seks meter. Ned til underkant av byggegropa er fjellet injisert for å hindre innsig, forklarer prosjektleder Rolf Warløs i Betonmast Selvaagbygg.
Den store bunnplata skulle heller ikke ha svinnsprekker. Selv med to forholdsvis milde vintre måtte det etableres flere provisoriske telehindringstiltak.
– Grunn- og sikringsarbeidet var tidkrevende, kostbart og komplisert. Silurveien 2 er en drøm for alle geoteknikere, siden det er nok å bryne seg på. Den inneholder nesten alle tenkelige utfordringer en fjelltomt kan by på, sier Warløs.


Høynet energikravene
Samtidig som graving og bygging av kjellerne pågikk, foretok byggherren energiberegninger sammen med Betonmast Selvaagbygg og Caverion, som er teknisk totalentreprenør. Prosjektmålet på det tidspunktet var Energiklasse B.
– Selv om noen muligens oppfatter det som om Silurveien 2 ligger langt utenfor det sentrale Oslo, er kollektivtilbudet allikevel godt. Vi har lett atkomst med bil, det er T-bane og buss rett i nærheten, Elbil-pool på huset og sykkelsti rett utenfor døra. Med tanke på at det er en verdi for bygget selv, men også for leietakere som etterspør gode miljøkvaliteter, så utfordret vi hverandre. Hva skulle til for å komme opp i Energiklasse A? Det skulle ikke så mye ekstra innsats og ressurser, understreker Haanes.
Det er boret 25 energibrønner ned til 270 meter, der energisentralen i den varme årstiden sørger for å dumpe og lagre varmen i fjellet, og hente den opp igjen i den kalde årstiden. Bygget har utvendig automatisk solavskjerming, og klimatak i alle kontorsoner.
– Tykkelser vegg ble økt for å redusere kuldebroene, veggene ble også flyttet ut for å få mer isolasjon over dekkekanter. U-verdien på vinduer ble skjerpet. Vi hadde et utadvendt krav om å oppnå et tetthetskrav på 1,0, og et internt krav på 0,6. Kontrollmålingene sertifiserte oss på 0,34 luftvekslinger per time, sier Warløs.
Arkitekt Fagernes mener at en del av det arkitektoniske grepet var å bryte opp den lange bygningskroppen i fire enheter, og vri den etter ter-renget for å skape dynamikk.
– De tre mellombyggene, der to av dem inneholder heis- og trappehus, har en fleksibilitet ut i fra funksjoner og måten de blir programmert på. Grepet er at fleksibiliteten skal kunne håndtere varierende arealbehov fra de forskjellige leietakerne – også med tanke på endring til eventuelle nye leietakere. Slik det er i dag er det Selvaag Gruppen som disponerer fem og en halv etasje i ellipsen. Men i teorien skal en leietaker kunne få ettm gjennomgående plan fra ellipsen og til det siste volumet i øst, påpeker Fagernes.

Forskyvning
I den åpne underetasjen går samme vinduselementet igjen, mens i etasjene oppover repeteres det samme vinduet 450 ganger rundt i alle volumene. Fasadene er kledd med lys kinesisk granitt, med Prodemaplater mellom vinduene. Ved at Prodemaplater erstatter granitten stedvis og binder sammen vinduer vertikalt, dannes det et mønster som bryter ned den repetetive fasaden. Prodemaplatene erstattes med trevinduer i interiøret for å gi illusjonen at elementet er gjennomgående fra utsiden til innsiden.
– Det er fra byggherres side lagt mye ressurser i fasadene, og vi har lagt mye arbeid i en stram detaljering for å få et rent uttrykk. Dette er noe som skal stå seg godt over lang tid, poengterer Fagernes.
Også i uteområdet er det brukt granitt. Det samme materialet er også brukt i fellesarealer inne og i mellombyggenes tre trapperom. I første etasje er det en fri himlingshøyde på 4 meter, i de øvrige etasjene er den på 3,42 meter.

Helserelaterte bedrifter
Silurveien 2 er prosjektert for 750 arbeidsplasser. Det tekniske anlegget er dimensjonert for 900 personer. I den øverste p-kjelleren er det offentlig tilgjengelig bilvask- og polering. I tillegg til å være hovedkontoret for alle selskapene i Selvaagkonsernet, er det også flere helserelaterte bedrifter blant leietakerne; UniLab, Xellia Pharmaceuticals, Legevakt Vest samt Ullern Trening. Kantinen drives av Tre Stuer, mens Wayne Coffee drifter kaffebaren i deler av kantineområdet. Kaffebaren vil også være tilgjengelig for nærmiljøet og publikum.
– Det er et forholdsvis komplekst teknisk anlegg, som vi har fått etablert uten de helt store problemene. På bakgrunn av de krevende grunnforholdene er vi svært fornøyde med at underetasjene er vanntette, og at det heller ikke er noe grunnvannsenkning i området, oppsummerer Warløs.
– Jeg har fått være med på å levere et høykvalitetsbygg med en bygningsmessig høy standard og med en god finish i detaljer. Vi har hatt en god kommunikasjon med nabosameiet, som er fornøyd med at støyen fra Ring 3 nå er kraftig redusert. Det er gjort gode arkitektoniske valg med store vinduer og en god himlingshøyde som gir et godt inneklima. Dessuten er det viktig med en miljøvennlig profil på bygget, avslutter Haanes.


Flere prosjekter