Illustrasjonsfoto: Ådne Homleid

Sikret videre utbygging av riksvei 9

Stortingets transport- og kommunikasjonskomite har under sin behandling av forslag til statsbudsjett for 2019 gått inn for en videre utbygging av riksvei 9 i Setesdal.

I komitemerknaden står det:

"Komiteen viser til tidligere uttalelser fra komiteen med ønske om kontinuerlig og kostnadseffektiv utbygging av rv. 9, og til Stortingets vedtak om det samme. Strekningen Besteland–Helle kan igangsettes i 2019, under forutsetning av godkjent reguleringsplan og kostnadsramme, samt lokal finansiering for 2019."

- Det er svært viktig at vi drive kontinuerlig utbedring av rv 9 igjennom Setesdal. Derfor er dette en gledelig melding nå i førjulstiden, sier regionvegsjef Kjell Inge Davik til vegvesen.no. Han legger til at vi må forholde oss til styringssignalene fra Vegdirektoratet. I handlingsprogrammet ligger ikke Besteland-Helle før i 2021-2023 med statlige midler.

Fylkesordfører i Aust-Agder Gro Bråten mener dette er en hyggelig julemelding å få fra Stortingets transportkomite.

– Det er svært hyggelig med en melding om at vi har fått med oss Stortingets transport- og kommunikasjonskomité på en enstemmig komitemerknad til budsjett 2019 som vil sikre videre utbygging av rv 9 med oppstart av strekningen Besteland – Helle i 2019, sier Bråten. Hun mener dette er alle stortingsrepresentantenes fra Agders fortjeneste.

- Dessuten har vi hatt et godt samarbeid med Setesdal regionråd og Sørlandsrådet. Takk til alle for et godt samarbeid. Nå må vi sikre at planen blir godkjent som forutsatt. Konsesjonskraftmidlene som er satt av til rv. 9 vil blir brukt til å sikre oppstarten i 2019, sier fylkesordfører Gro Bråten i Aust-Agder i en pressemelding.