Sigurd Ramnefjell, prosjektleder AF Gruppen (t.v.) og Frank Vestveit, daglig leder i Gunnar Knutsen. Foto: NRC
Sigurd Ramnefjell, prosjektleder AF Gruppen (t.v.) og Frank Vestveit, daglig leder i Gunnar Knutsen. Foto: NRC

Sikret gigantisk massetransport-kontrakt

Når Oslo Kommune skal bygge nytt vannforsyningsanlegg skal store deler av masseflyttingen skje med lastebiler som kjører på biogass.

Det er arbeidsfellesskapet mellom AF Gruppen og italienske Ghella, i JV AF Ghella, som er ansvarlige for deler av utbyggingen av nytt vannforsyningsanlegg i Oslo Kommune. JV AF Ghella har valgt Gunnar Knutsen AS, eid av NRC Group, som massetransportør.

– Kontraktsverdien er på 423 millioner kroner, fordelt over de neste fire årene, og blir med det den største massetransportkontrakten som er inngått i Norge noen gang, heter det i en pressemelding fra NRC.

– NRC Group viser med denne historisk store kontrakten at vi tar stadig nye steg for å utvikle det norske markedet. Vi skal levere høyt på kvalitet og lavt på utslipp sier Øystein Eide-Fredriksen, divisjonsdirektør for Miljø i NRC Group, i meldingen.

I kontraktene er miljøkravene vektet høyt, og Gunnar Knutsen AS skal levere massetransport med lastebiler drevet av biogass.

– Vi er veldig stolte over å være det selskapet som ligger helt i tet på å ta i bruk ny miljøteknologi på våre lastebiler. Det viser at man kan lykkes med å omstille tungtransporten om det aktivt legges til rette for det, sier daglig leder i Gunnar Knutsen, Frank Vestveit.

Selskapet venter på 23 nye biogass biler siste halvdel av 2022. Dermed vil Gunnar Knutsen ha 43 gassbiler innen 2023.

– Teknologien er fremdeles under utvikling, men i NRC Group har vi tatt de politiske signalene om et reelt grønt skifte på alvor. Derfor er vi allerede i gang. Vi er glade for at vi kan bidra til å realisere ny vannforsyning i Oslo med trygge og miljøvennlige lastebiler, sier Vestveit.

– Denne kontraktinngåelsen betyr at 50 prosent av bilparken i Gunnar Knutsen vil ha klimanøytralt CO2-avtrykk, men selskapet har som ambisjon å bytte ut hele bilparken, hvis det legges til rette for det, heter det i meldingen.

– I Oslo pågår det og er planlagt mange store utbygginger. Det betyr også mye tungtransport på veiene. En klimanøytral bilpark vil ikke bare være en stor fordel for Oslos beboere, men også for miljøet, sier Vestveit.