Kart over prosjektet. Foto: Statens vegvesen.
Kart over prosjektet. Foto: Statens vegvesen.

Sikret finansiering for Sarpsborg-vei

Finansieringen for gjennomføring av prosjektet Rv. 22 Hafslund-Dondern i Sarpsborg ble godkjent i Stortinget torsdag.

Torsdag 13. april vedtok Stortinget proposisjon 41S. Det betyr at  rv. 22 Haflsund-Dondern er sikret finansiering, og dette prosjektet har tidligere fått en prislapp på 676 millioner 2022-kroner

I 2021 og 2022 fattet kommunene Fredrikstad og Sarpsborg og Viken fylkeskommune endelig vedtak om Bypakke Nedre Glomma fase 2, som har en samlet prosjektportefølje 9.155 millioner 2022-kr. Et av hovedelementene i bypakken er vegprosjektet rv. 22 Hafslund Dondern.

Vedtaket i Stortinget betyr at Viken fylkeskommune tillates å ta opp lån og sette i gang bompengeinnkreving.

- Dette er svært gledelige nyheter. Det betyr at vi er et viktig skritt nærmere å få realisert et viktig og etterlengtet prosjekt, sier direktør for Transport øst i Statens vegvesen, Fred Anton Mykland i en pressemelding.

Prosjektet innebærer en utvidelse av riksveg 22 fra to til fire felt på strekningen mellom Hafslund skole og Dondern for å tilrettelegge for kollektivfelt i begge retninger. Det planlegges også kollektivfelt inn mot rundkjøringen på Dondern fra fv. 118 Skjebergveien og fra øst på Iseveien. I tillegg legger planen opp til å oppgradere tilbudet for gående og syklende, med sykkelveg med fortau på nordsiden av riksveg 22 og gang- og sykkelveg på sørsiden.

Går alt etter planen har Vegvesenet denne fremdriftsplanen:

  • 2023/2024: Grunnerverv. Vi kartlegger og erverver nødvendig arealer for gjennomføring av prosjektet)
  • 2023/2024: Konkurransegrunnlag. Vi produserer og legger ut konkurransegrunnlaget. Tilbyderne henter ut konkurransegrunnlaget og gir tilbud.
  • 2024: Prekvalifisering av tilbydere og forhandlingsperiode. Vi går gjennom mottatte tilbud, prekvalifiserer og går videre med de beste i en forhandlingsrunde. Valg av tilbyder/ leverandør
  • 2024: Forberedende arbeider
  • 2025: Anleggsstart