Sikkerhetsrådgiver

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor er det viktig at vi setter oss ambisiøse og ansvarlige mål. Vi skal være en virksomhet som ser kundenes behov i dag og i framtiden, og satser spesielt på digitalisering, innovasjon og klima.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Les mer om inkludering og mangfold her

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Firma Statsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist25.05.2021


Statsbygg har ledig stilling som sikkerhetsrådgiver.

Arbeidet til sikkerhetsorganisasjonen i Statsbygg er forankret i lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) med tilhørende forskrifter. Som sikkerhetsrådgiver vil du arbeide med ivaretakelse av sikkerhetsgradert informasjon i samfunnsviktige og spennende prosjekter. Oppgavene er faglig utfordrende og vi trenger en dyktig medarbeider som er god til å samarbeide med ulike fagmiljøer internt og eksternt.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå med gjennomføring av risikovurderinger
 • Bistå innen fagområdet personellsikkerhet
 • Gi råd, veiledning og opplæring til linjen og leverandører med sikkerhetsavtale
 • Bistå innen fagområdet sikkerhetsgraderte anskaffelser
 • Kontrollere sikkerhetstilstanden i virksomheten
 • Bidra med utarbeidelse av prosedyrer og veiledninger innen forebyggende sikkerhetsarbeid
 • Andre pålagte sikkerhetsoppgaver innen forebyggende sikkerhetsarbeid herunder også utviklingsoppgaver
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på masternivå, for eksempel innen samfunnssikkerhet
 • Relevant erfaring innen forebyggende sikkerhetsarbeid vektlegges
 • Stillingene krever sikkerhetsklarering og autorisasjon til nivå HEMMELIG jfr. Sikkerhetsloven § 8-2
 • Må kunne beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Evne til kontaktskaping og kommunikasjon med forskjellige mennesketyper
 • Analytisk og strukturert
 • Utviklingsorientert
 • Høy integritet
 • Faglig engasjert med høy arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Hyggelige kolleger og godt arbeidsmiljø, overtidsbetaling, gode pensjons- og forsikringsordninger,
 • fleksitid og støtteordning for trening
 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 500 000,- til kr 780 000-, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse

Kontaktinformasjon

Lars Olav Vestre

sikkerhetsleder

959 67 615

Richard Nylén

avdelingsdirektør

917 38 258

Søk stilling

Vis flere stillinger: