Sikkerhetsrådgiver med IKT-kompetanse

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

FirmaCOWI
FylkeOslo
Søknadsfrist06.01.2019

Vil du jobbe på noen av Norges mest komplekse prestisjeprosjekter, som Regjeringskvartalet, Politiets nasjonale beredskapssenter, Evenes kampflybase, Fornebubanen og nye sykehus landet rundt? COWI er nå på jakt etter en erfaren sikkerhetsrådgiver med IKT kompetanse knyttet til sikkerhetsanlegg og sikring av inrastruktur og systemer. Er du klar for nye utfordringer? Så les mer her!

DU FÅR LEDERANSVAR I STORE, VARIERTE PROSJEKTER

Som sikkerhetsrådgiver i COWI vil du lede arbeidet med å designe og prosjektere IKT infrastruktur og - systemer i store og små byggeprosjekter i samarbeid med blant annet byggherre, andre fagmiljøer og arkitekter. Du får fagansvar for IKT i store, varierte prosjekter, og ansvar for komplekse prosjekteringsoppgaver innenfor IKT i byggeprosjekter. Du vil også spille en viktig rolle i å lede og utvikle faget og prosjektmedarbeidere innen IKT, samt sikre god tverrfaglig samhandling i prosjektene.

Vi har mange prosjekter der sikkerhet er en dominerende faktor, og vi har flere store og små prosjekter underlagt Sikkerhetsloven med sikkerhetsgradert informasjon. Det er derfor en forutsetning at du er - eller kan bli - sikkerhetsklarert.

DU ER OPPTATT AV UTVIKLING, KUNNSKAPSDELING OG KVALITET

Du har gjerne erfaring fra flere bransjer og erfaring fra bruk og forståelse av kvalitetssystemer. Du bør også ha erfaring fra prosjektering og/eller design av IKT infrastruktur. Vi forutsetter høyere teknisk utdannelse (ingeniør, sivilingeniør eller tilsvarende), og at du er eller kan bli sikkerhetsklarert. I tillegg må du kunne bruke norsk som arbeidsspråk.

Du har faglig kompetanse med forståelse og erfaring innen noen eller alle av de følgende områdene:

 • IKT Infrastruktur (Nettverk, IP-protokoll, kabling, etc)
 • Operativsystemer, både server og klienter
 • IKT sikkerhetstiltak (Brannmur, Anti-Virus, patching, etc)
 • Sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter og veiledninger fra NSM
 • Etablering, oppfølging og vedlikehold av IKT-løsninger for arbeid med sikkerhetsgradert informasjon

Du bør kunne fag og prosesser innen en eller flere av fagområder:

 • Organisering og struktur for IKT i moderne bygg (f.eks. Sykehus)
 • SD-anlegg
 • Sikkerhetsanlegg (TVO, AAK, AIA)
 • Telefonisystemer
 • Pasientsignalsystemer
 • Trådløs kommunikasjon (inkl. radiokommunikasjon)

Vi er ute etter deg som er pålitelig, initiativrik, tilegner deg ny kunnskap og deler den med resten av teamet. Du er opptatt av kvalitet i leveranser, er strukturert og utfører jobber med stor faglig kompleksitet. Vi ønsker både deg som vil spesialisere deg innenfor et område, og deg som vil ha bred kunnskap innenfor flere fagområder velkommen.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

 • Du har gode egenskaper når det kommer til å veilede medarbeidere, samarbeide flerfaglig, samt god prosess- og helhetsforståelse.
 • Du er opptatt av å kontinuerlig utvikle deg, og gjennom din fagkompetanse bidra til å skape gode helhetlige og fremtidsrettede løsninger.
 • Du er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den.
 • Du er initiativrik og trives med ansvar.

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist: 06.01.2019

Arbeidssted: Oslo, Hasle/Løren, Oslo

Kontaktperson: Kay Hugo Nylund (Seksjonsleder), e-post: khny@cowi.com, tlf: 900 69 756

Søk stilling

Vis flere stillinger: