Sikkerhets- og kvalitetsrådgiver

Spordrift AS er et ungt selskap som ble etablert sommeren 2019 i forbindelse med konkurranseutsetting av drift og vedlikehold av jernbanen. Til tross for selskapets unge alder har vi over 150 års solid erfaring med drift og vedlikehold av jernbanenettet i Norge, og vi er nå i sterk utvikling. Spordrift er en "lettbent" organisasjon med korte beslutningsveier, der du i stor grad kan være med å forbedre, bygge og utvikle organisasjonen og våre arbeidsmetoder. Arbeidet vårt skaper verdi for mange mennesker rundt om i Norge ved at vi tilrettelegger for bærekraftige og klimavennlige transportløsninger. Vi har store ambisjoner og er blant annet i gang med etablering av prosjektvirksomhet hvor vi ønsker å ta en sterk posisjon innen fornyelse og nybygging av jernbanetekniske løsninger i årene som kommer. Vi er i dag ca. 1230 ansatte og har en årsomsetning på over 2 mrd. Nå søker vi deg som vil være med å utvikle Spordrift videre til et effektivt og konkurransedyktig selskap.

Firma Spordrift
FylkeOslo
Søknadsfrist31.08.2020

Vi står overfor en spennende fremtid der jernbanen er et tverrpolitisk satsingsområde. Vil du være med på reisen? Spordrift er Norges største leverandør av drift, vedlikehold og fornyelse av banerelatert infrastruktur. Arbeidet vårt bygger på 150 års erfaring, fersk ekspertise og lokal tilstedeværelse i hele Jernbane-Norge.

Nå søker vi etter ytterligere en Sikkerhets- og kvalitetsrådgiver (SK-rådgiver) i Region Øst. SK-rådgiveren for regionen skal støtte regiondirektør med å ivareta den operative utøvelsen av sikkerhets- og kvalitetsarbeidet innenfor egen enhet.

SK-rådgiver har ansvar for egen faglig oppdatering innen sikkerhet og kvalitet, og for å initiere og bistå i implementering av nye eller endrede krav i egen enhet.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, støtte og kvalitetssikre risiko- og beredskapsanalyser
 • Kvalitetssikre og samordne HMS- og SHA-planer
 • Vurdere samsvar, krav og tiltaksbehov ihht. HMS-regelverket
 • Gjennomføre interne kontroller, granskinger og undersøkelser
 • Koordinere og kvalitetssikre rapporteringer innen HMS og sikkerhet
 • Koordinere datafangst og sikre kvalitet i rapporteringer innen HMS og sikkerhet
 • Bistå i lokale kartlegginger, datafangst og pilotprosjekter til bruk i analyse- og utviklingsarbeid
 • Bistå i gjennomføring og oppfølging av revisjoner og tilsyn
 • Utarbeide og vedlikeholde regionens beredskapsplan
 • Delta i SK-møter og samarbeide med øvrige regioner om felles tiltak og forbedringer
 • Støtte ledelse og medarbeidere med faglige råd, samt forbedrings- og læringsaktiviteter

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, helst på masternivå
 • Relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskrav
 • Relevant erfaring
 • Inngående kunnskap om gjeldende regelverk, krav og føringer
  Innsikt i beste praksis metoder, verktøy, virkemidler og styringssystemer

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og leveransedyktig med systematisk tilnærming
 • Gode kommunikasjonsevner og organisasjonsforståelse
 • Gode analytiske evner

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å bidra i utviklingen av et spennende selskap med ambisjoner og korte beslutningsveier
 • Utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalbillett med tog

Kontaktinformasjon

Tore Fjukstad

Regiondirektør

95774040

Søk stilling

Vis flere stillinger: