Lars Narvestad og Trond Hagen fra Aas-Jakobsen er godt fornøyd med å ha blitt tildelt kontrakten. I midten prosjektsjef i Bane Nor, Lisa Wolme. Foto: Esben Svendsen, Bane Nor

Lars Narvestad og Trond Hagen fra Aas-Jakobsen er godt fornøyd med å ha blitt tildelt kontrakten. I midten prosjektsjef i Bane Nor, Lisa Wolme. Foto: Esben Svendsen, Bane Nor

Signerte rådgiverkontrakt for Ny avgrening Østre linje

Bane Nor har signert kontrakt med Aas-Jakobsen AS for rådgivertjenester knyttet til utbygging av prosjektet Ny avgrening Østre linje.

– Aas-Jakobsen skal blant annet bidra til optimalisering av løsninger og videreføring av prosjektet til gjennomføringsfase, skriver Bane Nor i en pressemelding.

– Jeg er glad for at vi har fått med en rådgiver som har erfaring fra store jernbaneprosjekter. Ny avgrening Østre linje er et relativt komplisert prosjekt, og jeg er trygg på at Aas-Jakobsen er i stand til å håndtere dette, sier prosjektsjef Lisa Wolme i meldingen.

Prosjektet omfatter en ny avgrening til Østfoldbanens Østre linje fra Vestre linje sør for Ski stasjon, og 5,2 kilometer dobbeltspor i ny trasé mellom Kråkstad og Ski. Dette gjør det mulig å kjøre flere tog på Østfoldbanen og Follobanen.

– I tillegg vil ny trasé muliggjøre at tog fra Østre linje kan fortsette å benytte Follobanen også i fremtiden. Prosjektet vil bygge videre på de store investeringene som er lagt ned i Follobane-prosjektet og ombyggingen av Ski stasjon, heter det i meldingen.

– Dette er et prosjekt som har mange elementer vi kjenner til fra andre baneprosjekter, for eksempel Venjar-Langset, med store bruer og nærhet til bane i drift. Vi ser at det blir en del krevende anleggsteknikk, og jeg mener vi kan tilføre mye på dette. Det er et spennende prosjekt med et bredt innhold, og vi gleder oss til å ta fatt, sier Lars Narvestad, direktør Samferdsel i Aas-Jakobsen.

Bane Nor har valgt å gjennomføre anskaffelsen av rådgiver til prosjektet på en litt annen måte enn det som er vanlig, hvor har blitt stilt flere krav i kontrakten knyttet til bærekraft, klima og miljø.

– Vi har stor tro på det er mulig å jobbe på enda mer effektive måter, og det må være målet for dette prosjektet. Det betyr blant annet at vi når det ambisiøse målet om å redusere klimagassavtrykket med 50 prosent i forhold til prosjektert klimabudsjett, sier prosjektsjefen.