Signerte kontrakt verdt 278 millioner

Mesta signerte nylig kontrakten med Statens vegvesen om veivedlikeholdet i Ytre Romsdal.

Den femårige avtalen innebærer veivedlikeholdet av tilsammen 700 kilometer vei.

Med en verdi på 278 millioner kroner er Ytre Romsdal-kontrakten den største funksjonskontrakten Statens vegvesen har, målt i verdi.

- Vi er meget godt fornøyd med å signere avtalen med Statens vegvesen og takker for den tillitten de med dette har vist oss, sier distriktssjef Arne Årsbog.

Statens vegvesen valgte å forkaste anbudet fra den entreprenøren som hadde den laveste prisen. Årsbog mener dette viser hvor viktig det er å kjenne driften og kunne utarbeide gode driftsplaner.

- Vi har presentert et driftsopplegg vi mener skal kunne løse de utfordringene vi vil møte i det daglige vedlikeholdsarbeidet, sier han.