Implenia og Keller Geoteknikk har signert kontrakt for utførelse av alle fundamenteringsarbeider på Tangenvika jernbanebru.
Implenia og Keller Geoteknikk har signert kontrakt for utførelse av alle fundamenteringsarbeider på Tangenvika jernbanebru.

Signerte kontrakt om Tangenvika jernbanebru

Implenia og Keller Geoteknikk har signert kontrakt for fundamenteringsarbeider på Tangenvika jernbanebru.

Tangenvika blir i fremtiden Norges lengste jernbanebru med en lengde på over én kilometer. Keller Geoteknikk blir underentreprenør til Implenia og har allerede vært involvert gjennom en stor del av tilbudsfasen, ifølge en pressemelding fra Implenia.

Kontrakten i Tangenvika omfatter komplekse og store fundamenteringsarbeider. Prosjektet vil omfatte flere peleakser med borede og rammende stålrørspeler, de største med egenvekt på nesten 100 tonn.

I tillegg utfører Keller Geoteknikk supplerende grunnundersøkelser med oppstart allerede i sommer, samt stålkjernepeler, rørspunt og en midlertidig kai. Kontrakten er ifølge meldingen vesentlig for prosjektets suksess og utgjør omkring 25 prosent av totalsummen.

Regiondirektør for Bru og Betong i Implenia Norge, Mario Perissutti, er svært fornøyd med samarbeidet så langt:

– Keller Geoteknikk har vært en vesentlig bidragsyter allerede i tilbudsfasen. Siden prosjektet er såpass stort og komplekst på fundamenteringssiden er det viktig å ha med deres kompetanse i Tangenvika. De har brukt sin internasjonale kompetanse innen store peler og har jobbet tett sammen med oss for å levere et svært gjennomtenkt konsept til oss og Bane NOR som sluttkunde, sier Perissutti.

Daglig leder i Keller Geoteknikk, Dominik Gächter, er også svært fornøyd med kontrakten:

– Kontrakten med Implenia viser at vi er en god samarbeidspartner på komplekse fundamenteringsjobber. Gjennom hele tilbudsperioden hadde vi fokus på å levere det beste konseptet, siden pelene i Tangenvika blir de største i hele Norge innen brufundamentering. Spesialtilpasset utstyr, dyktige fagfolk og tett samarbeid med både Implenia og prosjekterende Norconsult i tilbudsfasen har vært essensielt, sier han.

Ifølge meldingen utfører nå Keller grunnundersøkelser, bestiller peler og forbereder de store aktivitetene som begynner våren 2023.

Tangenvika jernbanebru. Illstrasjon: Norconsult/Implenia
Tangenvika jernbanebru. Illstrasjon: Norconsult/Implenia