Fredag kunne daglig leder Harald Even Fosse i Fosse Maskin og Transport (t.v), og avdelingsdirektør Svenn Finden i Statens vegvesen, signere kontrakten.

Fredag kunne daglig leder Harald Even Fosse i Fosse Maskin og Transport (t.v), og avdelingsdirektør Svenn Finden i Statens vegvesen, signere kontrakten.

Foto: Ole Kristian Åset, Statens vegvesen

Signerte kontrakt for utbedring av riksveien mellom Leikanger og Sogndal

Fosse Maskin og Transport skal utbedre riksvei 13 mellom Bondeviki og Fardal i Sogn og Fjordane.

Kontrakten ble signert fredag og arbeidet starter opp i andre halvdel av september, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Fosse Maskin og Transport AS fra Vik i Sogn, vant kontrakten med en pris på drøye 60 millioner kroner, og ser nå fram til å komme i gang med prosjektet.

– Vi skal gjøre vårt beste for at trafikken ikke blir mer heftet enn nødvendig, men det må nok snevrest inn til ett kjørefelt forbi det smaleste partiet. Der skal vi sprenge ut en høy skjæring tett inntil veien, sier daglig leder Harald Even Fosse i Fosse Maskin og Transport.                                                                   

Det vil bli stopp for trafikantene i inntil 15 minutter ved sprenging, men i pendlertiden på morgen og ettermiddag skal det ikke være stopp gjennom anleggsområdet. Veien har en stor andel pendlere som kjører mellom Sogndal og Leikanger. I tillegg er det skolebusser og næringstransport som skal fram, skriver Vegvesenet i meldingen.

Prosjektet strekk er seg over 1,6 kilometer fra vestsida av Stedjebergtunnelen. Veien skal være ferdig i desember 2022. I kontrakten er det også en opsjon på ytterligere 500 meter vei ved den vestlige delen av strekningen. Hvis opsjonen blir løst ut, er frist for ferdigstillelse satt til juni 2023.

– Utbedringen av strekningen er et prosjekt vi har ventet på lenge. Vi har blant annet problemer med mye isdannelser i veiskuldra vinterstid på grunn av vann som siger ned fra terrenget over. Vi får også retta ut svinger, skifta ut dårlige masser, og vi får en bredere skulder for de mange syklistene som ferdes her. Totalt sett blir det en sikrere og bedre vei, sier Svenn Finden i Statens vegvesen.