SHA-rådgiver

Sweco former fremtidens byer og samfunn. Vi skaper bærekraftige bygg og effektiv infrastruktur. Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap. Vi er over 16 000 medarbeidere i Nord-Europa og gjennomfører årlig prosjekter i 70 land over hele verden.

Firma Sweco Norge
FylkeViken
StedSki
Søknadsfrist03.04.2020

I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og utfordrende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne forventer; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren alltid tilgjengelig, kompetent og engasjert i kundenes prosjekter.

Swecos grupper for prosjektadministrasjon (PA) i Ski har 27 medarbeidere organisert i to enheter. Nå trenger vi å styrke gruppene våre med en erfaren SHA-rådgiver.

Hos oss gjør du en forskjell. Du blir en del av et sterkt PA-miljø der vi er opptatt av å utvikle bærekraftige løsninger. Dine nye kolleger arbeider enten som prosjektledere, prosjekteringsledere, byggeledere eller SHA-koordinatorer. Du vil jobbe for spennende oppdragsgivere innen offentlig og privat sektor, ofte i oppdragsgivers organisasjon eller på byggeplass. I denne stillingen vil du ha stor påvirkningskraft og frihet i arbeidshverdagen din.

Hos oss vil du utvikle deg. Du er engasjert i faget ditt, og ønsker å utvikle deg. Som rådgiver er en av dine viktigste oppgaver å forstå kundens behov, og du må kunne formidle og selge inn våre råd med overbevisning. Du ønsker å være en del av et PA-miljø som kjennetegnes av høy kvalitet, bærekraftige løsninger og gode resultater.

Du er opptatt av kvalitet og brenner for å skape gode løsninger for kundene våre. Ditt engasjement og dine gode mellommenneskelige egenskaper vil komme til sin rett i samarbeid med kunder og når du følger opp prosjekter ute på byggeplassen. Du er genuint interessert i mennesker og flink til å skape gode relasjoner. Du analyserer og vurderer informasjon grundig, er selvdreven og liker å jobbe strukturert.

Du behersker norsk flytende, både muntlig og skriftlig, har førerkort og disponerer bil.

Dine viktigste arbeidsoppgaver omfatter

 • Løse sammensatte oppgaver innenfor eget område i prosjekter, og bidra med kreative, bærekraftige, forretningsmessige løsninger både innenfor eget og andres områder.
 • KP: Bistå i de prosjekterendes risikovurderinger, koordinere i planleggings- og prosjekteringsfasen slik at hensynet til SHA blir ivaretatt, utarbeide SHA-plan.
 • KU: Etter avtale med byggherre følge opp at de utførende på bygge- og anleggsplass hensyntar de spesifikke tiltakene i SHA-planen og de forebyggende tiltakene som beskrevet i byggherreforskriften, følge opp at eventuelle nye risikoforhold avdekkes og oppdatere SHA-planen, deltagelse i vernerunder og utføre egne inspeksjoner, følge opp de elektroniske oversiktslistene og at hovedbedrift-/samordningsansvaret er ivaretatt.
 • Du vil ha ansvar for oppfølging av dine egne kunder når oppdragene pågår.
 • Ha kundekontakt slik at du bidrar med mersalg av eget fagområde.

Dette kan du

 • Master/bachelor innen relevant fagområde
 • Mer enn 5 års relevant erfaring fra SHA- eller HMS-arbeid fra bygg- og anleggsbransjen.
 • God kunnskap om og erfaring med Byggherreforskriften, Arbeidsmiljøloven med forskrifter, internkontrollforskriften, risikobasert sikkerhetsarbeid og utarbeidelse av risikovurderinger.
 • Erfaring fra rådgiver-, entreprenør- eller byggherreorganisasjon
 • God kompetanse i bruk av relevante IT verktøy
 • Å ha gjennomført Koordinatorskolen er en fordel men ikke et krav.

Søknader vurderes fortløpende. Vi benytter oss av Semac bakgrunnsjekk i vår rekrutteringsprosess.

Kontaktpersoner:

Sandra Reimundo

Gruppeleder PA

+47 991 08 601

Kari Lundeby Tunli

Gruppeleder PA

90978519

kari.lundeby@sweco.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: