SHA-koordinator

Techconsult AS er et norsk selskap som tilbyr konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen de tekniske og prosjektadministrative fagområdene.

Selskapet har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Molde i Norge samt Teesside (Newcastle) i Storbritannia.

Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Offshore, Bygg og Anlegg, Energi, Skip og Industri samt offentlige og halvoffentlige foretak.

Firma Techconsult
FylkeHordaland
StedBergen
Søknadsfrist31.10.2018

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber.

Selskapet har inngått rammekontrakt med Bybanen i Bergen knyttet til tjenester innen prosjekt- og byggeledelse, prosjekteringsledelse m.m.

Bybanen, byggetrinn 4, dekker strekningen Bergen Sentrum – Fyllingsdalen og er beregnet fullført rundt 2021/22.

For dette prosjektet søker vi nå etter SHA-koordinator.

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Påse at det i alle entrepriser er utarbeidet prosjektspesifikke styringssystemer for HMS, herunder gå gjennom og kommentere entreprenørers systemer i forkant av arbeidsoppstart på byggeplassen.
 • Påse at det er avklart ansvarsforhold, etablert rutiner og prosedyrer, og at disse etterleves i henhold til krav angitt i SHA-planen.
 • Følge opp risikoforhold i SHA-planen med hensyn til krevd dokumentasjon.
 • Følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjonene.
 • Følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter håndterer kravene til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i henhold til SHA-planen.
 • Påse at det gjennomføres sikkerhetskurs for alle som arbeider på anlegget.
 • Koordinere arbeidsgiveres og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert samarbeid mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter.
 • Se til at arbeidsgiver følger opp at kravene i § 9 i Byggherreforskriften gjennomføres.
 • Se til at det føres oversiktslister.
 • Se til at arbeidsgiver følger opp at kravene knyttet til riggforhold gjennomføres.
 • Påse at forhåndsmeldingen og SHA-planen er satt opp synlig på anleggsplassen og at disse oppdateres.
 • Delta ved vernerunder/vernemøter, byggemøter, ledelsesinspeksjoner og evt. fremdriftsmøter/koordineringsmøter.
 • Foreta egne inspeksjoner på bygge- eller anleggsplassen.
 • Følge opp innrapporterte SHA-avvik fra utførende virksomheter.
 • Ajourføre prosjektets logg for SHA-avvik.
 • Rapportere forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø av betydning for prosjektet skriftlig til byggherre ved K/HMS-ansvarlig.
 • Utarbeide månedsrapport for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til byggherre ved K/HMS-ansvarlig.

Dine kvalifikasjoner:

Det kreves minimum utdanning fra Teknisk Fagskole, fagbrev innen anleggsfag eller tilsvarende utdanning innen anleggsteknikk.

Tilbudt ressurs må ha minimum 7 års dokumentert praktisk erfaring fra bygge-/anleggsplass. Utdanning som ingeniør med spesialisering innen HMS kan kompensere for manglende praktisk erfaring.

Det kreves minimum 3 års erfaring fra relevant SHA/HMS-arbeid på større bygge-/anleggsprosjekt. - Erfaring som SHA-koordinator fra prosjekter med tilsvarende kompleksitet vektlegges.

Må ha god kjennskap til bruk av vanlige IT-verktøy.

Det er et krav at vedkommende som tilbys kommuniserer meget godt både muntlig og skriftlig på norsk. Vedkommende må også kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig på engelsk.

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er 30.10.18, men vi vil vurdere kandidater for lignende, evt. andre aktuelle stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Bergen

Oppstart: 01.01.19

Varighet: 30.06.21

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult legger stor vekt på å være nær sine ansatte, og være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver der du tydelig skal merke at du er i fokus.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Ronny Meyer, på e-post: ronny.meyer@techconsult.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: