SFT-forslag kan svekke lokale miljøregelverk

RIF mener at SFT-forslaget om avfallsplaner kan svekke dagens miljøregelverk i Oslo kommune og gjøre det vanskelig å nå målsettingene til Nasjonal handlingsplan. Forslaget kan virke mot sin hensikt mener RIF.

- Hvis miljømyndighetene vedtar den nye forskriften om avfallsplaner i bygge-, rive- og rehabiliteringssaker kan det åpne for at kommuner som i dag har strenge miljøkrav senker egne ambisjonsnivå. Oslo kommune er ett eksempel. Siden byggeaktiviteten i Oslo utgjør den største andelen i Norge må vi ha et regelverk som ikke svekker Oslo kommunes miljøforskrifter. Hvis ambisjonsnivået på enkelte punkt i forslaget ikke styrkes, er det også vanskelig å nå målene som er satt i Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. Det kan ikke RIF akseptere, sier RIFs miljøpådriver Eirik Wærner.