Setter i gang konkurranse planarbeid på E16 Kløfta - Kongsvinger

Nye Veier skal nå i gang med planarbeid på E16 Kløfta – Kongsvinger, og trenger rådgivertjenester knyttet til utarbeidelse av kommunedelplan.

Oppdraget omfatter utarbeidelse av planprogram og kommunedelplan med konsekvensutredning med alle tilhørende og oppfølgende arbeider for strekningen E16 Kløfta – Kongsvinger, frem til vedtatte kommunedelplaner i de berørte kommunene foreligger. Det planlegges for et interkommunalt plansamarbeid.

- Planprosjekt skal legge til rette for at det nye transportsystemet for strekningen skal bli samfunnsøkonomisk lønnsomt, og bidra til at de sektorpolitiske målene i NTP 2018-29 nås, heter det i en melding fra Nye Veier.

Prosjektområdet omfatter kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger.

Nye Veier AS har fått i oppdrag å planlegge og bygge ut strekningen E16 Kløfta – Kongsvinger. Strekningen ble våren 2019, gjennom stortingets behandling, overført til Nye Veier fra Statens vegvesen. Den aktuelle E16 er i dag en viktig del av en nasjonalt øst-vest samferdselsåre samtidig som den er viktig bindeledd mellom bo- og arbeidsmarkeder i landets raskest voksende region.

Konkurransen blir gjennomført som en åpen anbudskonkurranse etter Best Value Procurement-metoden. Kontrakten med den valgte rådgiveren vil være basert på NS 8401.

Konkurransen kunngjøres 10. januar 2020, og signering av kontrakt er planlagt medio april 2020.