Seterbråten

Prosjektleder Jørn Ekaas i Veidekke (fra v.), byggeleder Nils Nygård og prosjektleder Line Rødal i Boligbygg Oslo KF.

44 nye sårt tiltrengte kommunale boliger står ferdigstilt og innflyttingsklare på Søndre Nordstrand i Oslo.

Fakta

Sted: Oslo
Prosjekttype: Kommunale boliger
Entreprisekostnad:
138 millioner kroner
Bruttoareal: 2.248 kvm
Byggherre: Boligbygg Oslo
Totalentreprenør: Veidekke
Arkitekt: Batteriid
LARK: Landslag
Rådgivere: RIB: Bright l RIBr/RIV/RIAku: Verkis l RIG: Albert Ølnes l RIE: Itech
Underentreprenører/leverandører: Oppmåling: Geo Survey l Grunn-
arbeider: Isachsen Anlegg avd. øst l Prefab betong: Kynnungsrud l Rør-
legger: Mercur l Elektro: HS Elektro l Ventilasjon: Ski Boligventilasjon l Vegg- og takelementer: Ringsaker Takelementer l Radon: Icopal l Vinduer: NorDan l Dører: Swedoor l Fast inventar: Sigdal/Skibygg l Alu. dører: Glassteam l Blikkenslager: Sigfred Bentzen & Sønn l Avfalls-containere: Enviropac l Terrazzo: Universelt l Lås og beslag: Lås & Sikring l Maler og gulvbelegg: Malermester Leif Thorvaldsen l Rekkverk: GBS Produkter l Gulvavretting: Aker Byggteknikk

Boligbygg Oslo KFs største nybyggprosjekt noen sinne er ferdigstilt til både beboere og bydel Søndre Nordstrands store glede. Bydelen rapporterer behov for mer enn 200 kommunale boliger, så det splitter nye og moderne boligfeltet er en kjærkommen nyhet.

Det kommunale eiendoms-
foretaket har utvidet utviklingsavdelingen betraktelig de siste årene, da foretaket nå gjennomfører flere nybyggprosjekter.

Syv frittstående boligblokker med trekledde fasader og moderne småhuspreg inne-
holder 32 toroms leiligheter og 12 treromsleiligheter på mellom 45 og 65 kvadratmeter. Samtlige boliger er universelt utformet, og leilighetene i første etasje er tilpasset rullestolbruk.

Boligene ble ved over-
rekkelsen i slutten av januar priset av byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo, Inga Marte Thorkildsen.

– Disse boligene kan man virkelig være stolte av. De ser veldig bra ut! Det betyr mye for de barna som skal bo her, at de får bo i fine leiligheter som de kan invitere med seg venner hjem til. Hjemmet er viktig for å sikre en god oppvekst, sa byråden.

– God stemning
Byggherre Boligbygg Oslo KF kan også fortelle at Seterbråten-utbyggingen har vært et vellykket prosjekt.

– Det har gått raskt og greit, og entreprenør kom i mål hele to måneder tidligere enn planlagt. Det har vært få feil og mangler, og vi er veldig fornøyde med samarbeidet på prosjektet, sier prosjektleder Line Rødal i Boligbygg.

– Det har vært god stemning på prosjektet, ja, supplerer byggeleder Nils Nygård.

Både Nygård og prosjektleder Jørn Ekaas i entreprenør Veidekke kan han fortelle om et prosjekt som omtrent har gått helt som smurt.

– Alt har egentlig fungert slik som disse prosessene i utgangs-
punktet skal fungere. Det har vært en trang riggplass, med barneskole på én side og boliger på den andre, men vi har satt ut vakter, og alt har gått bra, sier Ekaas.

Eneste skade på prosjektet har vært et kutt i en finger.

Fjellstøtt
Ved byggestart i desember 2014 var det først en omfattende grunnarbeidsjobb som måtte til før man kunne starte på de syv modulbaserte småhusblokkene.

– Vi kom til en fjell- og naturtomt, og det var mye fjell, sier Ekaas.

Entreprenøren måtte sprenge og flytte omtrent 11.000 kubikkmeter fjell fra tomten, og byggene er også fundamentert rett til fjell. Vann- og avløpsrør er boret gjennom fjellet under Seterbråten.

Ferdigbygget og fuktfritt
Selv om grunnarbeidet har bydd på noen utfordringer, kan prosjektlederen fortelle at selve byggene har vært veldig greie å jobbe med.

– I dette prosjektet har vi bygget med prefabrikerte bæresystem og elementvegger. Jeg vil si omtrent 95 prosent av ytterskallet er prefabrikert. Vi trenger nok mer øvelse i å bygge slik for at det skal gå god økonomi i det, men det har vært veldig spennende. Ringsaker takelementer har vært dyktige i prosjekteringen, og har kommet med gode, helhetlige løsninger, sier Ekaas.

– Kvaliteten er jo også bedre når vi tenker på fukt, supplerer byggeleder Nils Nygård.

Med store deler av Seterbråten-husene bygget innendørs på fabrikk, har det vært minimal fare for fuktdannelser, og med rask montering har entreprenøren også fått tett bygg på mellom tre og fire dager.

Med rask fremdrift og få endringer underveis har byggherre og entreprenør hatt hele januar til å gjøre kontroller og små korrigeringer på prosjektet. Det vil i tillegg være en prøve-
driftsperiode frem til juni for å teste det tekniske anlegget.

Seterbråten er forsynt med vannbåren varme fra seks energi-
brønner på til sammen 2.200 meter. En felles varmepumpe står for oppvarmingen av samtlige bygg, og alle leiligheter har varme i gulvet.

Byggene er godt innenfor grensene for lavenergiklasse 1, med en tetthetsgrad på 0,6.

Beboerne kan også disponere sportsboder, lekeplass, parkeringsplass og både utvendig og innvendig sykkelparkering.