Seniorrådgiver Sykehus og VVS

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre mer enn 3800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Firma Norconsult
FylkeAkershus
StedSandvika
Søknadsfristsnarest

Stillingen tilhører avdeling Sykehus og renrom i Sandvika, og avdelingen har 26 ansatte. Norconsult vinner stadig nye oppdrag (prosjekter), og avdelingen trenger flere gode oppdragsledere og disiplinledere til å lede disse.

Norconsult har de siste årene bygget opp et sterkt tverrfaglig miljø innen sykehus- og helsebygg. Fagfeltet VVS er i en spennende utvikling med fokus på bærekraft og bruken av teknologi øker, samtidig som det stilles strengere krav til oppdragsgjennomføring. Som vår nye rådgiver vil du bli sentral i utviklingen av våre oppdrag, og at de planlegges med tanke på bruk av dagens teknologiske løsninger og nye teknologitrender.

Oppdragene spenner fra utviklingsfaser i skisse- og forprosjekter til detaljprosjektering og oppfølging. Dine nærmeste kollegaer vil være rådgivere innen VVS, renrom og spesialrom. I Norconsult vil du jobbe i et tverrfaglig miljø med positiv vekst.

Eksempler på våre prosjekter:

 • Norconsult er involvert i konseptfasen for nytt Aker sykehus
 • Norconsult sammen med Nordic prosjekterer utvidelsen av sykehuset i Førde
 • LHL-sykehuset Gardermoen ble onsdag 3. april kåret til Årets Bygg 2018 under Byggedagene. Norconsult har stått for detaljprosjektering av elektro, IKT, automasjon og VVS, men også vært rådgiver innen brann- og VA-teknikk.
 • Norconsult er i et team som jobber med forprosjektet for Nye Hammerfest sykehus
 • Norconsult er i et team som nylig ble tildelt forprosjektet med Nye Narvik sykehus
 • Norconsult ble nylig tildelt prosjektering av forprosjektet av nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet i Oslo

Vi ser derfor etter personer med bred og relevant erfaring innen dette feltet. Du kan gjerne ha ledererfaring. Vi har et godt miljø, både faglig og sosialt med medarbeidere som trives og utgjør en sammensveiset gruppe. Vi søker alle å være redelige, kompetente, inkluderende og engasjerte i tråd med Norconsults verdier.

Dine arbeidsoppgaver vil være

 • Oppdragsledelse, fagansvarlig og disiplinleder dette kan omfatte både enfaglige og tverrfaglige oppdrag i alle faser og ulike entreprisemodeller
 • Rådgivning innenfor ditt fagfelt
 • Designe og prosjektere tekniske løsninger for og i sykehus og helsebygg
 • Gjennomføre gode brukerprosesser med sykehusets ansatte, samhandle og delta på prosjekteringsmøter med øvrige rådgivende ingeniører, byggherre og arkitekter
 • Utvikle gode relasjoner med leverandører og være oppdatert på morgendagens løsninger
 • Være en aktiv part i oppfølgingen gjennom byggefasen, for å sikre en feilfri idriftsettelse ved overlevering av VVS-anleggene til brukerne
 • Ta ansvar for å utarbeide et godt anbudsgrunnlag med tilhørende beskrivelser

For oss er det viktig at du:

 • Har minimum 5-8 års erfaring
 • Har formell kompetanse innen VVS og energi
 • Har bachelor/mastergrad nivå.
 • Gjerne har relevante sertifiseringer (FG, fagbrev)
 • Kan vise til tidligere gjennomførte oppdrag som oppdragsleder/disiplinleder, helst fra større prosjekter
 • Har fokus og interesse for fremdrifts- og ressursplanlegging, kostnad og leveranser
 • Er interessert i oppdragsgjennomføring og kontrakt
 • Har erfaring fra samhandlingsprosesser og bruk av fremtidsrettede digitaliseringsverktøy og metoder (VDC, ICE, LEAN)
 • Er interessert i BIM og digitalisering i byggebransjen
 • Er egnet til å lede andre
 • Kan lede et eller flere oppdrag samtidig, både enfaglige og flerfaglige oppdrag
 • Har gode kommunikasjonsegenskaper
 • Har gode norskferdigheter, både skriftlig og muntlig

Hos oss får du:

 • Være med å bidra til ytterligere vekst, spennende og utfordrende oppdrag
 • Stort tverrfaglig miljø med høy faglig standard
 • Meget spennende og dynamisk arbeidsmiljø
 • Gode karrieremuligheter
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdeling: alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsending av søknad:
Link International Norge AS bistår oss i denne rekrutteringsprosessen. Spørsmål om stillingen kan rettes til rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på tlf 906 59 283 eller mail bragstad@linkinternational.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: