Seniorrådgiver/rådgiver analyse

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.

Firma Forsvarsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist25.05.2021

Vil du være med å bidra til gode beslutningsunderlag for ledelsen?

Forsvarsbygg er den største aktøren i Norge innen eiendom, bygg og anlegg og forvalter store verdier og skal gjennomføre omfattende investeringer til Forsvarets fremtidige behov. Forsvarsbygg som organisasjon er også i utvikling og har ambisjon om å være en den beste totalleverandøren av eiendom, bygg og anlegg til forsvarssektoren i fred, krise og krig.

Forsvarsbyggs stab er toppledelsens strategiske stab. Staben har et særskilt ansvar for å tilrettelegge for at ledelsen har god strategisk styring og driver utvikling av virksomheten basert på innsikt, analyser og utredninger. Staben utarbeider mål, strategier og planer og gir råd om langsiktig utvikling av forsvarssektorens eiendomsportefølje og Forsvarsbygg som organisasjon.

Vi søker nå en ny medarbeider som vil være med å utvikle en kunnskapsbasert totalleverandør av eiendom, bygg og anlegg i forsvarssektoren. Personen vi ser etter er en nysgjerrig og strukturert pådriver for analysearbeid, metodisk tilnærming og som vil være med å forsterke analysemiljøet i Forsvarsbygg. Erfaring fra relevant analysearbeid og metodekunnskap vektlegges. Analyser skal gi økt innsikt og bidra til å utarbeide gode planer og beslutningsunderlag for ledelsen.

Vi søker etter seniorrådgiver / rådgiver analyse. Stillingen rapporterer til fagdirektør.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser - jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

Arbeidsoppgaver

 • Analyser knyttet til utvikling av forsvarssektorens eiendomsportefølje og Forsvarsbygg som virksomhet
 • Kontinuerlig forbedring og utvikling av metodisk tilnærming til analysearbeid
 • Prosess- og prosjektledelse for oppgaver innenfor stabens områder
 • Delta i prosjekt og utviklingsoppgaver innenfor stabens områder
 • Samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt og andre relevante analysemiljøer

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå. Bachelorgrad i kombinasjon med relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning på masternivå.
 • Du må kunne vise til relevant erfaring og konkrete resultater
 • Du har god digital kompetanse og analytisk metodekompetanse
 • Det er ønskelig at du har erfaring med prosessledelse
 • Det er ønskelig med kjennskap til bygge-, eiendoms- og anleggsbransjen og/eller forsvarssektoren
 • Må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres for nivå Hemmelig/ Nato Secret
 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du evner å jobbe selvstendig og trives godt med å strukturere og planlegge din egen hverdag
 • Du er resultatorientert og har stor arbeidskapasitet
 • Du har evne til å tenke helhetlig og strategisk
 • Du har gode analytiske egenskaper og evner raskt å sette deg inn i ulike problemstillinger og bidra til å løse konkrete oppgaver
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter og med evne til å arbeide både selvstendig og tverrfaglig
 • Du kommuniserer godt skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) fra kr. 575 600 (ltr. 64) til kr. 840 900 (ltr. 81). For særskilt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • Stillingskode og endelig lønnsinnplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner
 • Faglige utfordringer og varierte og spennende arbeidsoppgaver i en sektor i stor utvikling
 • En jobb med store muligheter for utvikling og læring
 • Engasjerte og dyktige kollegaer som bygger forsvarsevne hver dag
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Kontorlokaler sentralt i Oslo

Kontaktinformasjon

Haakon Wilhelm Øberg

Fagdirektør

992 37 658

Søk stilling

Vis flere stillinger: