Seniorrådgiver innen samfunnssikkerhet (RiS-rådgiver)

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

Firma Multiconsult
FylkeOslo
Søknadsfrist10.11.2019

– Vil du være med å definere rollen som «Rådgivende Ingeniør Samfunnssikkerhet»?

Til seksjon HMS- og Risikostyring søker vi senior rådgivende ingeniør for samfunnssikkerhet (RiS). HMS- og Risikostyring med 12 ansatte er organisert under Spesialfag og forretningsutvikling hvor samfunnssikkerhet er et av satsingsområdene.

Et samfunn med økende kompleksitet, tettere koblinger mellom ulike systemer og stadig flere digitale systemer skaper nye sårbarheter. Viktige samfunnsfunksjoner blir mer avhengig av det vi kan omtale som kritiske infrastrukturer, som kraft- og vannforsyning, transportsystemer, IKT-systemer og bygg- og eiendom. Multiconsult har en bred tilnærming til samfunnssikkerhet. I våre analyser tar vi hensyn til tilsiktede handlinger og risikoelementer som naturfare og klimaendringer, som kan føre til bortfall av viktig infrastruktur og samfunnsfunksjoner.

Samfunnssikkerhet er et omfattende fagområde i stor utvikling. Vi kan ikke sikre oss mot alt, noe som fører til et behov for å prioritere. Det må defineres hva som er viktig infrastruktur og samfunnsfunksjoner og det må utvikles metoder og teknikker for å adressere risiko.

Vi har utfordrende og spennende oppdrag innen samfunnssikkerhet for noen av Norges mest spennende kunder: Statsbygg, Sykehusbygg, Forsvarsbygg, Politiets Fellestjenester, Oslo Kommune, Bane NOR, Statens vegvesen, Vegtilsynet og Nye Veier. Som rådgiver innen samfunnssikkerhet vil du møte varierte utfordringer og oppgaver. Du vil for eksempel kunne jobbe med helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser eller som risiko- og sikkerhetsrådgiver for seksjonens egne kunder. Du vil også kunne arbeide med å utarbeide sikkerhetskonsepter for viktig infrastruktur, eller arbeide som disiplinleder sikkerhet i Multiconsults tverrfaglige prosjekteringsoppdrag. Du kan også få muligheten som kurs- og foredragsholder. Våre medarbeidere sikrer kvalitet i arbeidet og en bærekraftig virksomhet gjennom god kundeforståelse, konsulenttenkning, god prosessledelse og gode ferdigheter innen risiko- og sikkerhetsstyring.

Multiconsult har kompetanse på alle aktuelle tekniske systemer, som for eksempel byggeteknikk og bæresystem, geoteknikk, vann og avløp, brannteknikk, ventilasjon, elektroteknikk, og kraftforsyning for evaluering og planlegging av avbøtende tiltak. Multiconsult har i tillegg de senere år bygget opp kompetanse på prosjektering av sikringskonstruksjoner, dimensjonering mot dynamiske laster, spesialprodukter for fysisk sikring, elektro samt IKT.

Vi søker etter deg som brenner for å bidra til å utvikle rådgiverrollen innenfor samfunnssikkerhet. Du, som basert på overordnede mål for samfunnssikkerhet, har en analytisk og helhetlig tilnærming for å utvikle krav til løsninger for å sikre kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner. Du arbeider proaktivt som RIS i oppdrag og ønsker å videreutvikle beste praksis. Du deltar i å utvikle en standardisert fremgangsmåte for prosjektering av sikre løsninger.

Kvalifikasjoner

 • Du er MSc eller BSc med erfaring innen samfunnssikkerhet. Dette kan omfatte erfaring fra ett eller flere av følgende tema:
 1. Risiko- og sårbarhetsanalyser for viktig infrastruktur som kraft- eller vannforsyning, transportsystemer, bygg og eiendom m.m.
 2. Risiko- og sårbarhetsanalyser viktige samfunnsstrukturer som kommuner, fylker, brann- og redningstjenesten, politiet m.m.
 3. Sikringsrisikoanalyser for bygg, anlegg og eiendom (BAE), som forsvarsanlegg, offentlig forvaltning, sykehus, politi, kulturhistoriske eiendommer m.m.
 4. Krise- og beredskapsplanlegging, krise- og beredskapsledelse og/eller tilknyttet kursvirksomhet.
 5. Teknisk sikkerhet, herunder modellering av brann, eksplosjon, gasspredning, evakuering m.m.
 6. Kvantitative risikoanalyser (QRA/PRA), Safety Integrity Level (SIL), pålitelighetsanalyser og vedlikeholdsplanlegging.
 • Du har erfaring fra rådgiver, entreprenør, arkitekt- eller byggherreorganisasjon.
 • Det er en fordel hvis du har erfaring fra forretningsutvikling.

Personlige egenskaper

 • Du har god evne til å arbeide med risiko og identifisere hva som er viktig for å redusere risiko.
 • Du jobber analytisk og strukturert.
 • Du har god evne til tverrfaglig samarbeid.
 • Du er opptatt av faglig utvikling, både av deg selv og dine kolleger.
 • Du er god til å kommunisere både muntlig og skriftlig.
 • Arbeidsspråket er norsk/skandinavisk.

Vi tilbyr

 •  En spennende seksjon med uttalte vekstambisjoner innen samfunnssikkerhet.
 • Personlig og faglig utvikling.
 • Et forretningsområde i utvikling som gir store karrieremuligheter også i fremtiden.
 • Konkurransedyktige betingelser samt aksjespareprogram.
 • Fem ukers ferie, fri mellom jul og nyttår og i påsken, samt fleksibel arbeidstid.
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et flerfaglig miljø.
 • Et godt arbeidsmiljø med et aktivt bedriftsidrettslag, bedriftshytter og mange sosiale aktiviteter.

For ytterligere infomasjon om stillingen, ta kontakt med seksjonsleder Gjermund Våge på epost: Gjermund.Vage@multiconsult.no eller tlf: 95287662.

Søk stilling

Vis flere stillinger: