Seniorrådgiver innen jernbaneteknologi

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for jernbanevirksomhet i Norge, inkludert trikk og T-bane og for taubaner, park og tivoli. Tilsynet er også markedsovervåkingsorgan for jernbanemarkedet og tilsynsorgan for passasjerrettigheter på jernbane. Vi tilføres stadig nye og spennende oppgaver og er i dag 65 kolleger i et tverrfaglig miljø, med stor aktivitet også i internasjonalt arbeid. Våre verdier er respekt, åpenhet og uavhengighet.

Se vår hjemmeside www.sjt.no for mer informasjon.

FirmaAdecco Search & Select for Statens Jernbanetilsyn
FylkeOslo
Søknadsfrist22.09.2014

Statens jernbanetilsyn er i vekst og får større og flere oppgaver. Fagområdet vi rekrutterer til er jernbaneinfrastruktur, og vi søker etter en person som har kompetanse på jernbaneteknologi, jernbanedrift og sikkerhetsstyring. Stillingen er plassert i avdeling for Teknologi og framføring.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling av søknader om tillatelser til å ta i bruk jernbaneinfrastruktur
 • Vurdering av sikkerhetsstyring av den operative jernbanedriften i forhold til regelverket
 • Delta i regelverksutvikling
 • Fagspesialist i forbindelse med tilsynsvirksomheten
 • Deltagelse i internasjonale fora
 • Veiledning av virksomhetene

Kvalifikasjoner

 • Teknisk utdanning på universitetsnivå, alternativt annen relevant teknisk utdanning på høyskolenivå kombinert med solid relevant erfaring
 • Det er ønskelig med jernbanefaglig bakgrunn
 • Erfaring med RAMS
 • Erfaring fra offentlig forvaltning vil være en fordel
 • Kommuniserer godt muntlig og skriftlig på et av de nordiske språkene og engelsk

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Egenskaper

 • Du har gode samarbeidsegenskaper og trives med å jobbe i team
 • Du er selvstendig, trygg på deg selv og har en naturlig autoritet
 • Du kommuniserer godt på alle nivåer i organisasjonen
 • Du har et godt helhetssyn og evner å jobbe strukturert og analytisk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Et faglig godt miljø med høy kompetanse
 • Trivelige lokaler sentralt plassert i Oslo
 • Fleksitid og sommertid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Støtte til arbeidsreise med kollektivtransport
 • Overingeniør/senioringeniør/seniorrådgiver/rådgiver ltr.60-80
 • Lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner i henhold til Statens lønnsregulativ.Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren anmoder om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn
 • Statens jernbanetilsyn er en IA-virksomhet

Søk stillingen her

Spørsmål om stillingen?

Wenche Kristiansen

Seniorrådgiver Adecco Search & Select

Telefon

922 83 756

Johanna Öster

Avdelingsdirektør, Tekonologi og framføring

Telefon

22 99 59 37