Seniorrådgiver digitalisering

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.

Firma Forsvarsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist28.09.2020

Forsvarsbygg er den største offentlige eiendomsaktøren i Norge og har store ambisjoner innen digitalisering. Digitalisering i Forsvarsbygg skal skje ved en målrettet tilnærming, og bidra til å skape økt operativ evne for Forsvaret. Dette skal vi gjøre gjennom gode og sikre digitale løsninger. Digitaliseringen skal muliggjøre raske beslutningsprosesser, og bidra til økt effektivitet gjennom ressursfrigjøring og økt kvalitet.

Vi søker nå en ny medarbeider som vil være med å utvikle en kompetent og fremtidsrettet digital virksomhet. Personen vi ser etter er nysgjerrig og en strukturert pådriver som kan iverksette og gjennomføre prosesser som gir oss smarte digitale løsninger. Du har oversikt over hva som rører seg av trender og langsiktige tendenser, og blir et viktig bindeledd mellom fagmiljøer og brukere internt og eksternt. Du brenner for faget, har god prosessforståelse og teft for brukerorientert utvikling. Forsvarsbygg bruker Lean-metodikk i arbeidsprosesser. Det er en fordel med erfaring med Lean for å implementere metoder og gode standarder for gjennomføring i digitaliseringsprosjektene.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser - jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

Arbeidsoppgaver

 • Virksomhetsutvikling, og da med særlig vekt på digital transformasjon
 • Planlegge, lede og organisere, samt delta i ulike digitaliseringsprogram og prosjekt
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av metodikk og rutiner for digital implementering
 • Sikre god koordinering og samarbeid innenfor digitalisering mellom Forsvarsbyggs ulike avdelinger
 • Støtte til linjeledelse i endringsledelse og kulturutvikling for digital transformasjon
 • Fasilitere workshops, arbeidsmøter og andre kreative seanser knyttet til digitalisering

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant utdanning på minimum bachelornivå. Det er ønskelig med utdanning på masternivå
 • Du har god erfaring med og kjennskap til smidig prosjektmetodikk og prosessforbedring
 • Du har praktisk erfaring i bruk av smidig metodeverk i hele prosjektets livssyklus
 • Du har erfaring fra tilsvarende arbeid i komplekse organisasjoner
 • Du har god teknologiforståelse
 • Du har god innsikt og erfaring fra IT prosjektledelse og erfaring fra program- og porteføljestyring
 • Det er ønskelig at du er sertifisert innen anerkjent prosjekt/gevinstmetodikk
 • Det er ønskelig at du har god kjennskap til eiendom, bygg og anlegg
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/Nato Secret

Personlige egenskaper

 • Du evner å jobbe selvstendig og trives godt med å strukturere og planlegge din egen hverdag
 • Du er resultatorientert, har evne til analytisk tenking og har stor arbeidskapasitet
 • Du evner raskt å sette deg inn i ulike problemstillinger og bidra til å løse konkrete oppgaver
 • Du har fokus på relasjonsbygging, samarbeid og med evne til å arbeide tverrfaglig
 • Du kommuniserer meget godt både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver kode 1364 iht Statens lønnsregulativ fra kr. 723.200,- (ltr. 76) til kr. 906.000,- (ltr.84) avhengig av erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • En spennende stilling der du vil bidra til å styrke og videreutvikle kritiske digitale løsninger for Norges største eiendomsforvalter
 • En jobb med store muligheter for utvikling og læring
 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver i en sektor i stor teknologisk utvikling
 • Engasjerte og dyktige kolleger som bygger forsvarsevne hver dag
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Kontaktinformasjon

Bjørn Eirik Bergland

Fagdirektør strategi og digitalisering

416 10 131

Søk stilling

Vis flere stillinger: