Seniorrådgiver brannteknikk – Eiendom

Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser.

Sammen skaper vi fremtiden

FirmaBærum kommune
FylkeAkershus
StedSandvika
Søknadsfrist15.05.2018

Bærum kommune Eiendom er en av landets største eiendomsvirksomheter med ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Gjennom et stort fokus på sikkerhet og en ambisiøs eiendomsstrategi, skal Bærum kommune ha bygg som til enhver tid blant annet tilfredsstiller gjeldende krav og regler til brannsikring.

Avdeling fagressurser i Bærum kommune Eiendom søker nå etter en løsningsorientert og energisk brannteknisk rådgiver. Som rådgiver skal du kunne ivareta Bærums kommunes ansvar som eier i forhold til brannsikkerhet, samt bidra til å videreutvikle virksomheten. Vi ønsker deg som både kan bidra til god organisering av brannvernaktiviteter og som kan være brannteknisk rådgiver, ressursperson og sparringspartner for våre eiendomsforvaltere og prosjektledere ved gjennomføring av tiltak og oppfølging i byggene. Den rette personen vil være del av et stort tverrfaglig miljø med høyt kompetente fagpersoner.

Tiltredelse så raskt som mulig.

Arbeidsoppgaver

 • Samarbeid internt i Bærum kommune, med leietakere og brannvernmyndigheter
 • Gjennomføre branntekniske analyser. Beskrive og følge opp branntekniske tiltak på eksisterende bygg
 • Være fagstøtte i forbindelse med vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter i tett samarbeid med andre avdelinger/enheter
 • Brannteknisk rådgivning, utarbeide brannkonsept, rømningsplaner, O-planer
 • Oppfølging av FDV dokumentasjon i forbindelse med prosjekter
 • Brannfaglig støtte til driftspersonell og forvalter
 • Ha oversikt over relevante krav for eiendommene. Være en pådriver for å prioritere og gjennomføre nødvendige tiltak
 • Organisere opplæring og kurs ved behov

Kvalifikasjoner

 • Du er utdannet ingeniører/sivilingeniør eller har annen relevante høyere utdanning. Lang erfaring innen fagområdet kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Vi søker en person som har kjennskap til prosjektering, tilstandsanalyser, forvaltning av forskrift om brannforebygging, PBL/TEK og tidligere forskriftsverk
 • Du har minimum 3 års relevant arbeidserfaring, gjerne fra eiendomsvirksomhet
 • Vi ser etter en person som kan gjennomføre branntekniske analyser og beskrive tiltak både selvstendig og ved å lede innleid personell
 • Du er en person som kommuniserer klart og tydelig - både skriftlig og muntlig med eksterne myndigheter og samarbeidspartnere

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • har et stort faglig engasjement og er initiativrik
 • kan tenke strategisk og analytisk
 • er resultat- og løsningsorientert
 • bidrar med entusiasme og lagspill i tråd med kommunens kjerneverdier

Vi tilbyr

 • Et stort og profesjonelt teknisk- og eiendomsfaglig miljø
 • Et godt sosialt miljø
 • En organisasjon i utvikling
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland

Annet

 • Oppstart snarest mulig
 • Vitnemål og attester tas med på intervju
 • Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig
 • Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25)

Kontaktinfo:

Petter N Haug Sandbu, Avdelingleder Tlf. 928 23 930

Søk stilling

Vis flere stillinger: