Senioringeniør Spor og Baneteknikk

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2019 gjennomført 269 millioner enkeltreiser. Konsernet har om lag 3 350 ansatte og en omsetning på 4,8 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har 333 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Skullerud i Oslo. I løpet av 2019 hadde vi byggestart på en rekke store prosjekter, så vel for trikk som for T-bane. Enheten har høy aktivitet og står overfor store og spennende oppgaver som skal gjøre kollektivtilbudet i hovedstadsområdet attraktivt for de reisende. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig.

Firma Sporveien
FylkeOslo
Søknadsfrist24.08.2020

Satsningen på kollektivtransporten i hovedstadsområdet vil være formidabel de neste tiårene. Satsningen skal sikre at Oslo håndterer en betydelig befolkningsvekst og når målene om en mer miljøvennlig by.

Sporveien skal modernisere og digitalisere det eksisterende signalanlegget på T-banen ved å ta i bruk det trådløse togstyringssystemet CBTC (Communication Based Train Control). Det nye signalsystemet legger til rette for å kjøre flere tog, med økt punktlighet og bedre flyt. Et nytt og velfungerende signalsystem er en viktig brikke i realiseringen av andre planlagte prosjekter i T-banen, som Fornebubanen og ny sentrumstunell.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå fagsjef med å utarbeide og løpende oppdatere teknisk regelverk innen baneteknikk for T-bane, byspor og forstadsbane:
 1. sikre et helhetlig regelverk for unike bane- og sporveisanlegg med hensyn på konstruksjon, bygging, vedlikehold og drift
 2. systematisere bruk av tekniske systemer, konstruksjoner og komponenter som benyttes i infrastrukturen basert på standard kravspesifikasjoner og typegodkjenninger innenfor fagområdet baneteknikk
 • Bistå driftsorganisasjonene i å:
 1. utarbeide og oppdatere ettersynsinstrukser for baneteknikk
 2. godkjenne detaljplaner og byggeplaner innenfor fagområdet baneteknikk
 3. analysere statistikk (RAMS) og å utforme tiltak og løsninger
 • Støtte og bidra til de ulike enheter og prosjekter i Sporveien innen fagområdet baneteknikk
 • Bidra inn i nye større prosjekter som skal settes i gang (Ny Majorstuen stasjon, ny sentrumstunnel)

Ønsket kvalifikasjoner:

 • Ingeniør/sivilingeniør innen bygg- og anleggssektoren, gjerne med spesialisering innen jernbaneteknikk eller samferdsel
 • Minimum 10 års erfaring prosjektarbeid hos entreprenør, byggherre eller rådgivervirksomhet.
 • God kjennskap til spor og baneteknikk er en stor fordel
 • Erfaring fra traseplanlegging av vei eller bane
 • Erfaring fra vei eller jernbane er ønsket
 • God skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Dokumentert kompetanse med Autocad, gjerne med kunnskap innen 3D
 • God kompetanse innen standard administrative systemer som MS Office

Personlige egenskaper/ferdigheter:

 • Pålitelig, strukturert og målrettet
 • Gode samarbeidsferdigheter
 • Nøyaktig og analytisk
 • Gode samarbeidsevner, motivert og fleksibel
 • Utpreget lagspiller, men selvgående
 • Gode analytiske evner og et godt helhetsblikk

Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Kontaktpersoner:

Bjørn Schulstock
Rekrutteringssjef
bjorn.schulstock@sporveien.com
+4795832738

Erik Sletten
Teknisk sjef
erik.sletten@sporveien.com
916 56 361

Søk stilling

Vis flere stillinger: