Senioringeniør elektro/automasjon - Statsbygg hovedkontor

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

FirmaStatsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist14.05.2018

Faglig ressurssenter (F) har ca. 100 medarbeider innen prosjekteringsledelse, BIM, GIS, arkitektur, kulturminne, bygningsteknisk, miljø, elektro, VVS, kostnadsestimering og jus. Faglig ressurssenter bistår alle Statsbyggs øvrige avdelinger (Byggherre-, Eiendoms – og Strategi-, rådgivning og tidligfaseavdelingen). Fagressursene inngår som en del av prosjektorganisasjonen i Statsbyggs mange ulike og unike prosjekter.

Statsbygg skal være best på bygg med mening og være med på å forme morgendagens bygge- og eiendomsnæring. Vi tester og tar i bruk ny teknologi og løsninger og er nå på jakt etter en ny fremoverlent medarbeider som trives med utfordrende arbeidsoppgaver innen elektroteknikk og automasjon. Stillingene er underlagt Teknisk seksjon (FT) i Faglig ressurssenter (F).

Teknisk seksjonen består av 19 medarbeidere og vi er prosjektledernes fagrådgivere innen tekniske bygningsinstallasjoner. Seksjonen samarbeider tett med de andre fagseksjonene i faglig ressurssenter.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for elektrofagligrådgivning mot driftspersonell og brukere på Statsbygg sine eiendommer
 • Ansvarlig for elektrofagområdet i Statsbygg sitt FDVU-system (Forvaltning, Drift og Vedlikehold). Dette innebærer blant annet oppfølging av lover og forskrifter ifm rutiner og prosedyrer på eiendommene for drift og vedlikehold.
 • Bistå med elektrofagligrådgivning i energialternativsanalyser for byggeprosjekter i tidlig fase. Dette innebærer blant annet faglig innspill til beregninger av livssykluskostnader (LCC).
 • Oppfølging av kraftavtaler på Statsbygg sine eiendommer
 • Kursing av driftspersonell
 • Oppfølging av fornybar energiløsninger på Statsbygg sine eiendommer (primært innenfor elektro-fagfeltet)

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen elektro/energi/automasjon
 • 8 års relevant erfaring fra BAE-næringen
 • God kjennskap til elektro forskrifter og regelverk
 • Generelt gode IKT-kunnskaper. Erfaringer med FDVU-systemet MainManager anses som en fordel, men ikke obligatorisk.
 • Du må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ønskelig med god engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Dyktig i samarbeid og kommunikasjon
 • Engasjert og ansvarsbevisst
 • Selvstendig og initiativrik
 • Serviceinnstilt og kundeorientert
 • Fleksibel og endringsvillig

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Arbeid med noen av de mest spennende eiendommene i Norge
 • Godt arbeidsmiljø med mye tverrfaglig samarbeid
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Store muligheter for utvikling innen eget fag, prosjektarbeid, miljø og teknologi
 • Opplæring via Statsbyggskolen og eksterne kurs
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1181 senioringeniør fra 630.000,- til 760.000,-. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere avlønning vurderes.
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Kontaktinfo: Dib Abdul-Hadi, avdelingsdirektør 934 15 467

Søk stilling

Vis flere stillinger: