Seniorforsker/Forsker innen vann og miljøteknikk

SINTEF Community er et forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet. Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi har spisskompetanse innenfor fagområder som arkitektur, bygg, vann, samferdsel og samfunnsøkonomi. Vi utvikler fremtidens løsninger for et bærekraftig samfunn.

Firma SINTEF Community
FylkeTrøndelag
StedTrondheim
Søknadsfrist16.02.2020

SINTEF Community, avdeling Infrastruktur i Trondheim søker:

Seniorforsker/-rådgiver med PhD eller forsker/MSc innenfor vannforsynings- og avløpsteknikk/ vann og miljøteknikk.

Vannbransjen i Norge står foran store utfordringer. Klimaendringer forårsaker intens og hyppig nedbør, og dermed forverring av vannkvaliteten. Mange byer har et stort vedlikeholdsetterslep på infrastrukturen. Rutinene for sikkerhet, sårbarhet og beredskap er heller ikke alltid tilfredsstillende. Samtidig er miljøvern og ressursoptimalisering viktige drivere, både for de offentlige aktørene og for norsk industri. Nytenkning og utvikling av innovative og bærekraftige løsninger er SINTEF sitt viktigste bidrag.

Avdeling Infrastruktur ønsker å utvide forskerstaben, og søker etter nye medarbeidere til faggruppen Vann og miljø. Vi søker medarbeidere med bred faglig kompetanse innen vann og som i tillegg kan vise til spisskompetanse innen ett eller flere av følgende tema:

 • Vannforsyning; fysisk, kjemisk og biologisk vannbehandling, membranprosesser (drikkevann, avløpsvann - kommunalt og industrielt)
 • Prosessutvikling og prosessoptimalisering
 • Overvannshåndtering, naturbaserte løsninger, hydraulisk modellering
 • Laboratorietesting, pilotering og fullskala testing

Vi har en tverrfaglig og innovativ tilnærming til disse tematikkene.

Arbeidsoppgaver

Den/de vi ansetter vil jobbe med store forskningsprosjekter og forskningsbasert spesialrådgivning for industri og offentlige aktører i inn- og utland.

Du vil bli en del av et godt fagmiljø og får stor frihet til å utforme din egen hverdag, og mye ansvar. Vi tilbyr varierte og utfordrende oppgaver innenfor:

 • Tverrfaglige prosjekter i nært samarbeid med industrien, offentlige aktører, andre enheter i SINTEF og samarbeidende universitetsmiljø
 • Deltagelse i norske og internasjonale forskningsprosjekter hvor samarbeid med våre laboratorier er sentralt
 • Forskningsbasert spesialrådgiving og oppdragsforskning for og med industripartnere nasjonalt og internasjonalt
 • Ledelse av små og store prosjekter
 • Kunnskapsformidling

Kvalifikasjoner

Vi ønsker faglig dyktige lagspillere med initiativ og glød. Du må være kunde- og løsningsorientert og ha et godt nasjonalt nettverk. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Du må ha interesse for tverrfaglig forskningssamarbeid, du liker å arbeide i team, er kreativ og engasjert og har god kompetanse og erfaring innen ett eller helst flere av feltene faggruppen jobber med.

Vi søker medarbeidere med utdannelse på MSc- eller PhD-nivå.

Vi tilbyr

 • Et kreativt og tverrfaglig arbeidsmiljø som er internasjonalt anerkjent
 • Gode muligheter for faglig fordypning og utvikling
 • Samarbeid med vitenskapelig personell og studenter ved NTNU
 • SINTEF-skolen med variert utviklingstilbud
 • Trivelig arbeidsplass med gode kolleger
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid

Spørsmål om stillingen

Maria Barrio

Forskningsleder

E-post

+47 995 34 665

Søk stilling

Vis flere stillinger: