Senior sporingeniør, Jernbane

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

FirmaCOWI
FylkeOslo
Søknadsfrist21.05.2018

Ønsker du å jobbe med noen av Norges mest komplekse prestisjeprosjekter? Er du på jakt etter nye utfordringer? Så les mer her.

De neste årene jobber vi sammen med bransjens mest ambisiøse byggherrer, entreprenører og rådgivere på prosjekter som Fornebubanen, InterCity Østfoldbanen, og detaljprosjektering av de jernbanetekniske fagene på Nordens lengste jernbanetunnel, på Follobanen. I tillegg finner vi på Bergen-Fløen løsninger på et av Norges mest omfattende signalprosjekteringsoppdrag.

Alle disse spennende prosjektene gjør at vi nå har behov for senior sporingeniører.

FÅ UTVIKLET DIN EKSPERTISE GJENNOM VARIERTE OG AMBISIØSE OPPDRAG

Som senior sporingeniør vil din primære arbeidsoppgave blir prosjektering av over/underbygning spor, herunder endringer i eksisterende anlegg og utarbeidelse av planer for bygging av nye anlegg. Prosjekteringen omfatter alle planfaser - fra utredningsnivå til byggeplannivå. Primært sett vil dette omfatte detaljplan og byggeplan. Relevante arbeidsoppgaver vil være:

 • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner, faseplaner (anleggsgjennomføring), kostnadsestimater og konkurransegrunnlag
 • Koordinere egen prosjektering med andre jernbanetekniske fagområder (tverrfaglig kontroll)
 • Operative bidrag til vekst i det eksterne markedet
 • Følge opp og bidra til gode relasjoner med de viktigste kundene
 • Bistå kunden med oppfølging under byggetid
 • Følge opp egne prosjekter
 • Bidra i RAMS analyser

COWI er verdensledende innen planlegging av komplekse jernbane-, bane- og metroprosjekter, samt tunnel- og brukonstruksjoner. I COWI er alle fagområder samlet i samme hus, hvor våre fageksperter samarbeider integrert inn mot andre fagmiljøer. Med et stort spenn i både størrelse og faglig innhold, vil du derfor få gode muligheter til å jobbe med spennende og faglig utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer.

DU HAR GOD FORRETNINGSFORSTÅELSE OG ERFARING MED PROSJEKTERING

Vi leter etter deg som er ingeniør/sivilingeniør med erfaring fra prosjektering av over/underbygning spor i komplekse og tverrfaglige prosjekter. Du har erfaring med prosjektering av jernbaneanlegg - med bruk av prosjekteringsverktøy og god kjennskap til modellbasert prosjektering. For de rette kandidatene kan dokumentert erfaring og resultater fra gjennomføring av prosjekter innen anleggsledelse/byggeledelse, kompensere for manglende erfaring fra prosjektering. I tillegg kan dokumentert erfaring og resultater kompensere for manglende formell utdanning. Fagbrev, eventuelt teknisk fagskole, med relevant erfaring kan derfor komme i betraktning. Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen vil være en fordel.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

 • Du er opptatt av godt samarbeid og trives i et raust og inkluderende arbeidsmiljø
 • Du har solid forretningsforståelse, gode kommunikasjonsferdigheter og jobber målrettet for å oppnå gode resultater for COWI, våre samarbeidspartnere og kunden
 • Du er nysgjerrig og evner å omstille deg de endringene som markedet krever
 • Du jobber strukturert og nøyaktig

COWI SOM ARBEIDSPLASS
COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist: 21.05.2018

Arbeidssted: Oslo

Kontaktperson:

Avdelingsleder Mona Stryken, tlf.: 995 44 444,

Avdelingsleder Bjørn Johan Ranvik, tlf.: 920 40 078

Søk stilling

Vis flere stillinger: