Senior Sivilingeniør Bygningsfysikk/Energi, Trondheim

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

Firma COWI
FylkeTrøndelag
Søknadsfrist05.07.2019

Er du vår neste bidragsyter innen bygningsfysikk og/eller energi? COWI har en ledende posisjon innen planlegging, prosjektering og rehabilitering av komplekse & bærekraftige bygg, noe som byr på spennende og samfunnsnyttige utfordringer over hele landet. Vi søker nå å styrke vårt team i Trondheim med flere dyktige kollegaer. Er du klar for nye utfordringer?

BLI DEL AV ET INTERNASJONALT RÅDGIVERMILJØ

COWI har over 20 kontorer fordelt over store deler av landet. Gruppen for bygningsfysikk og energi i Trondheim teller i dag 10 dyktige ansatte og er i stadig vekst. Trondheimskontoret vårt har det største fagmiljøet innen bygningsfysikk i COWI, i tillegg til kollegaer i resten av Norge og verden både innen bygningsfysikk, energi og mange andre spennende fagfelt.

UTVIKLE BÆREKRAFTIGE BYGNINGSPROSJEKTER

Som Sivilingeniør innen Bygningsfysikk/Energi i Trondheim vil du få mulighet til å lede egne, mindre prosjekter, og i de større vil du være en del av et tverrfaglig prosjekteringsteam. I arbeidet hos oss vil du også utføre uavhengige kontroller iht. SAK 10. Du vil også få en sentral rolle i utviklingen av bærekraftige bygningsprosjekter av ulik størrelse.

Typiske arbeidsoppgaver vil kunne være:

 • Utarbeide premissnotat for bygningsfysikk.
 • Utarbeide innovative tverrfaglige konsepter for bærekraftig byggeprosjekter.
 • Energiberegninger for evaluering mot myndighets- og prosjektspesifikke krav.
 • Utføre kuldebroberegninger.
 • Fuktvurderinger og -simuleringer.
 • Vurdere bruk og plassering av materialer mtp. fukt, varmeisolering og lufttetthet.
 • Radonrådgivning.
 • Dagslysvurdering og -simulering.
 • Vurdering og beregning av termisk inneklima.
 • Uavhengig kontroll av bygningsfysikk prosjektering og utførelse iht. SAK 10.
 • Skadesaker / Tilstandsanalyser.
 • Vurderinger tilknyttet BREEAM og LCC/LCA.
 • Kontrollere detaljløsninger av arkitekt, konstruktør og øvrige fag med hensyn til varmetap, fuktsikring, lufttetthet, materialbruk og byggbarhet.

DU EVNER Å BYGGE GODE RELASJONER MED KUNDER OG MEDARBEIERE

Vi er på jakt etter deg som ønsker å skape bærekraftige løsninger for våre kunder, har høy gjennomføringsevne, samarbeidsevne og fleksibilitet i arbeidet. Du er beslutningsdyktig, selvstendig og ser viktigheten av å være ansvarsfull.

Din kompetanse:

 • Sivilingeniør, fortrinnsvis med spesialisering innenfor bygningsfysikk og/eller energi i bygg.
 • Kunnskap og praktisk erfaring i bruk av beregningsverktøy som Simien, Flixo, WUFI, IDA-ICE, Therm, o.l. vil bli vektlagt.
 • Erfaring med bruk av BIM.
 • Kjennskap til relevant litteratur og forskning innen bygningsfysikk.

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

INTERESSERT?

Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte:

Maret Gaare

Seksjonsleder Bygningsfysikk

Telefon: +47 48 23 32 43

E-post: maga@cowi.com

Vi ser frem til å motta din CV og søknadsbrev så snart som mulig, og senest innen 5. juli 2019. Arbeidssted vil være Trondheim. Alle søknader behandles konfidensielt.

Søk stilling

Vis flere stillinger: