Senior rådgiver teknisk sikkerhet og pålitelighet / RAMS - Oslo

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

Firma COWI
FylkeOslo
Søknadsfrist02.02.2020

Vil du jobbe med risikostyring og sikkerhet i spennende, tverrfaglige prosjekter? Våre ingeniører jobber på komplekse prestisjeprosjekter innen samferdsel, bygg og infrastruktur. Nå søker vi deg som vil jobbe som rådgiver og som kan fungere som leder risikostyring, teknisk sikkerhet og pålitelighet i våre prosjekter.

BLI DEL AV ET AV LANDETS LEDENDE FAGMILJØ

Som Rådgiver innen teknisk sikkerhet og pålitelighet i COWI vil du være en del av et av Norges største og ledende fagmiljøer innen risikostyring og teknisk sikkerhet. Organisert som en egen seksjon under avdeling Bane bistår seksjon risikostyring og kvalitetsledelse COWIs kunder med ekspertkompetanse innen vårt fagområde. I dag består seksjonen av ni dedikerte rådgivere innen risiko og kvalitet som jobber på COWIs prestisjeprosjekter i Norge og utlandet.

VÆR MED PÅ Å SETTE ET STERKERE AVTRYKK PÅ FREMTIDENS BÆREKRAFTIGE SAMFUNN

Som Rådgiver innen teknisk sikkerhet og pålitelighet i COWI blir dine oppgaver å lede og koordinere risikostyringsprosesser i prosjekter sammen med dine øvrige kollegaer. I tillegg vil du bistå seksjonslederen med å identifisere nye markeder og kunder, og bidra faglig i forbindelse med tilbudsvurderinger og tilbudsarbeid. Du vil også gi faglige innspill i seksjonen, og bidra til faglig utvikling av medarbeidere og opplæring av juniorer.

I COWI verdsetter vi samarbeid, og i denne stillingen vil du inngå som en del av et prosjektlederteam som leder risikostyring i våre prosjekter. Stillingen er i stor grad tiltenkt prosjektarbeid, og reisevirksomhet må påberegnes.

DINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN
Dine ferdigheter er nøkkelen til vår suksess. Vi arbeider på tvers av grenser og innen forskjellige fagfelt hvor vi deler kunnskap og bygger opp sterke relasjoner med kunder og kolleger. Du bidrar med din ekspertise samtidig som du får mulighet til å lære av de beste.

Vi søker deg som vil være en del av et prosjektlederteam som leder risikostyring og sikkerhet. For å lykkes i denne stillingen mener vi du bør være resultatorientert med fokus på høy kvalitet, god på å bygge opp relasjoner og tillit, samt ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Du bør dessuten ha følgende ferdigheter og kvalifikasjoner:

  • Høyere utdanning med spesialisering innen teknisk sikkerhet, samfunnssikkerhet, risikostyring eller tilsvarende
  • Dokumentert erfaring med risikostyring/teknisk sikkerhet/RAMS innen bygg og anleggsbransjen
  • Erfaring med samferdselsprosjekter og kjennskap til relevante standarder innen teknisk/funksjonell sikkerhet og pålitelighet (IEC 61508, EN 50126, IEC 61511 e.l.).
  • Svært gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner på norsk

COWI SOM ARBEIDSPLASS

Kjennetegnet for mange av våre prosjekter i COWI er at de er flerfaglige, store og av stor samfunnsmessig betydning. COWI tilbyr en dynamisk, utfordrende og innholdsrik arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig miljø som jobber med høye krav til kompetanse og faglig integritet.

  • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter
  • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger
  • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
  • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner
  • Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Arbeidssted vil være Oslo, men andre kontorlokasjoner kan vurderes for rette kandidat. Alle søknader behandles konfidensielt.

HAR DU SPØRSMÅL?

Da kan du ringe Ole-Henrik Olsen (Seksjonsleder risikostyring og kvalitetsledelse) på telefon +47 930 19 601 eller på mail: odol@cowi.com

Vi ser gjerne at du sender inn CV og søknadsbrev så snart som mulig siden rekrutteringsprosessen allerede er i gang.

Søk stilling

Vis flere stillinger: