Senior prosjektleder - Industri og Bærekraft


Advansia er et selskap i AFRY Norge. AFRY i Norge er en ingeniør- og arkitektvirksomhet innenfor bygg, infrastruktur, energi og industri. Tjenesteområdene inkluderer rådgivning innen prosjektutvikling, prosjektledelse, prosjektering, arkitektur, lysdesign og digitale løsninger. Vi har over 900 ansatte med kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Molde, Ålesund, Sarpsborg, Lillestrøm, Kristiansand, Bergen og Sandefjord.

Selskapet er en del av det svenske AFRY-konsernet, som er et ledende europeisk selskap med global rekkevidde innen teknologi, design og rådgivning. Vi akselererer omstillingen til et bærekraftig samfunn. Vi er 16 000 dedikerte eksperter innen infrastruktur, industri, energi og digitalisering, som sammen skaper bærekraftige løsninger for fremtidige generasjoner.

Firma Advansia
FylkeOslo
Søknadsfrist10.06.2021

Advansia er ledende innen prosjekt- og byggeledelse av komplekse landbaserte bygg, infrastruktur, industri - og anleggsprosjekter i Norge. Vår ambisjon å skape bærekraftige løsninger gjennom en helhetlig tilnærming. Vi utfordrer, utvikler og sikrer for prosjekteier en trygg gjennomføring, fra tidligfase til idriftsettelse - skreddersydd for prosjektets egenart.

Industri & Bærekraft i Advansia:

Industrien er en av de sentrale bidragsyterne til det grønne skiftet. Vi ser at pågående og kommende prosjekter er motivert av muligheter for økonomisk vekst gjennom effektiviseringer, nye og mer miljøvennlige produksjons-metoder, økt etterspørsel etter produkter produsert med miljøvennlig teknologi og nye markedstrender som muliggjør etablering av ny industri.

Advansia ønsker å bidra med vår kunnskap og kompetanse til bærekraftige og samfunnsviktige prosjekter. Gjennom de siste årene har vi bygget opp betydelig kompetanse og erfaring innen helhetlig byggherrerådgiving til industrien. Vi bruker vår spisskompetanse til å sikre kundene våre gode prosjekter i krysningspunktet mellom bygg- og produksjonsinvesteringer, samt styrke kundens gjennomføringskraft på investerings- og modifikasjons-prosjekter. Erfaring med analyse, prosjekt- og byggeledelse er avgjørende når byggeprosjekter og prosessinvesteringer gjøres samtidig.

Hvem er du?

Vi søker etter en engasjert og dedikert prosjektleder til oppdrag i vår seksjon Industri og Bærekraft. Vi er i stadig vekst og ser etter erfarne prosjektledere til gjennomføring av spennende og samfunnsviktige prosjekter innen industri og kommunale forvaltning.

Som prosjektleder i Advansia vil du bidra med din kunnskap og kompetanse i samfunnsviktige prosjekter. Vi har et stort spenn i våre oppdrag både i størrelse, kompleksitet og faglig innhold. Som prosjektleder hos oss vil du spille en viktig rolle i videreutviklingen av seksjon Industri og Bærekraft.

En ideell kandidat har en kombinasjon av følgende kompetanse:

 • Relevant Mastergrad, fortrinnsvis sivilingeniør
 • Drifts-/ teknologierfaring fra industrielle sektorer som eksempelvis smelteverksindustri, kjemisk industri, mineralsk industri, treforedlings-industri, vannverk, renseanlegg eller avfallsforbrenningsanlegg
 • 5+ års erfaring som prosjektleder i prosessindustri, vannforsyning eller vannrenseanlegg som ansatt eller som konsulent
 • 5-10+ års erfaring i alle faser av industriell prosjektgjennomføring (fra konsulent, leverandør eller byggherreside er en fordel)
 • Kunnskap om sentrale metoder og virkemidler og kan vise til vellykkede prosjekter som prosjektleder der du har bidratt.
 • Bred, tverrfaglig forståelse for ulike aspekter og faser i gjennomføringen av teknisk komplekse prosjekter
 • Kunnskap om og forståelse for sentrale entrepriseformer og kontraktstandarder
 • Erfaring og interesse fra karbonfangst-& lagring, fornybare energiløsninger som hydrogen og el-batteriteknologi og klimavennlig produksjon av materialer til bygg og anleggsbransjen
 • Godt nettverk innenfor industrien i Norge (og/eller utland)
 • Være villig til i perioder følge opp prosjekter der kunden er

Hvem ser vi etter?

Den vi leter etter har en erfaren og selvstendig prosjektleder helst med teknisk kompetanse i bunn og med operativ erfaring fra drift av industrianlegg og eller annen prosessrelatert erfaring, og som kan ta ansvar for prosjekter helt fra tidligfase utvikling og til ferdigstilling. Du er en som sammen med kunden kan definere problemstillingen, sette sammen en formålstjenlig organisasjon, etablere nødvendige styringssystemer og har evne til systematisk å følge opp og rapportere til kunden i henhold til ønsket mål for fremdrift, kvalitet og økonomi. Vi leter etter deg som liker og jobber for å få fornøyde kunder, samtidig som du er god til å skape gode kunderelasjoner er du også god til å ta initiativ og fullføre dine oppdrag.

Vi ser for oss at vår nye kollega kjenner seg igjen i flere av egenskapene:

 • Proaktiv
 • Har en drivkraft til å finne de beste løsningene for komplekse problemstillinger i samarbeid med kundene og øvrige interessenter
 • Meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, inkludert meget gode fremstillingsevner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Tillitsbyggende, systematisk, ryddig og etterrettelig arbeidsmetodikk
 • Interesse for å være en del av Advansia’s satsing på industri som inkluderer å bygge kompetanse i Advansia. Med andre ord er interesse for og evne til kunnskapsoverføring viktig

Om oss:

I vårt team vil du oppleve at det er god stemning, høy takhøyde og en genuin spirit for å hjelpe hverandre. Vi er opptatt av kompetansedeling, er nytenkende, liker faglige diskusjoner og setter pris på teamarbeid og humor i hverdagen. Vi er stolte av jobben vi gjør og opptatt av å levere kvalitet i våre leveranser. Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø med faglig dyktige og engasjerte kolleger. Du får en unik mulighet til å lære om våre kunder og deres virke, og du vil være med på å jobbe frem smarte og fremtidsrettede løsninger.

Kulturen vår gjenspeiler seg i våre verdier: modige, dedikerte, lagspillere.

Hva vi tilbyr deg:

 • et dedikert og sterkt faglig miljø med fokus på kompetansedeling
 • inkluderende miljø med kort kommunikasjonsvei og lite hierarkiske strukturer
 • karriere- og utviklingsmuligheter på en moderne arbeidsplass
 • ulike sertifiseringer
 • internasjonalt fagmiljø
 • fokus på sosiale aktiviteter og en aktiv personalklubb
 • tilgang på flere firmahytter
 • fem ukers ferie samt fri med lønn i jul- og påskeuka
 • konkurransedyktige lønnsbetingelser med fleksitid
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger

Vi verdsetter mangfold og vet at talenter kommer i alle varianter. Ta gjerne kontakt for en uformell prat, vi vurderer og intervjuer aktuelle kandidater fortløpende. Vennligst benytt elektronisk søknad.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Ved spørsmål om stillingen ta kontakt med:

Liv Bjerge
Gruppeleder
Industri & Bærekraft
Tlf: 416 58 111

Marthe S. Richardsen
Rekrutterer
Advansia
Tlf: 971 92 123

Søk stilling

Vis flere stillinger: