Senior prosjektleder - byggeprosjekter

Stortingets administrasjon har som formål å organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet, og legge til rette for at representantene kan ivareta sine verv. Vi formidler kunnskap om Stortingets virksomhet og folkestyret, og har ansvar for å drifte og modernisere Stortingets bygninger og systemer på en måte som ivaretar de historiske verdiene.

Stortingets administrasjon er organisert i syv avdelinger og har 490 medarbeidere. Våre verdier er «hjelpsom, ansvarlig, pålitelig og åpen», og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i Stortinget.


Seksjon for byggutvikling er en av syv seksjoner i eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen. Seksjonen har som hovedoppgave å planlegge og gjennomføre oppgraderinger, endringer og utvidelser innen Stortingets bygningsmasse. For tiden jobbes det med rehabilitering av Prinsens gate 26 og nytt varemottak. I tillegg planlegges nye rehabiliterings- og utviklingsoppgaver. Seksjonen har tett samarbeid med seksjon for eiendomsforvaltning som vil ha ansvar for tidligfaseutredninger, samt med seksjon for eiendomsdrift som har ansvaret for drift og vedlikehold av Stortingets bygningsmasse. Stortinget eier og forvalter en bygningsmasse på ca 73 000 m² BTA. I tillegg leies ca 8 700 m² BTA.

FirmaStortinget
FylkeOslo
Søknadsfrist02.01.2019

Stortingets administrasjon har flere prosjekter for rehabilitering og utvikling av Stortingets eiendommer under planlegging og gjennomføring. Vi søker derfor en erfaren senior prosjektleder. Som senior prosjektleder vil du lede bygge-, byggutviklings- og rehabilteringsprosjekter i tidlig-, kontraherings- og gjennomføringsfaser. Videre vil du ha fagansvar for innhold i seksjonens styrings- og kvalitetssikringsverktøy for prosjektarbeid.

Kvalifikasjoner og egenskaper

  • Det kreves utdanning innenfor bygg eller tekniske fag, fortrinnsvis som sivilingeniør og/eller med mastergrad. Særskilt lang og relevant utdanning kan kompensere for formell utdanning.
  • Det kreves erfaring som byggherrens prosjektleder i tidlig-, kontraherings- og gjennomføringsfaser.
  • Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
  • Det er ønskelig med erfaring med offentlige oppdragsgivere og rehabiliteringsprosjekter.
  • Det er en fordel med gode IKT-kunnskaper

Videre er det ønskelig med god kompetanse i prosjekteringsledelse, offentlige anskaffelser, planlegging, kostnadsstyring, usikkerhetsanalyse og risikostyring. Forhandlingserfaring og kompetanse i SHA, kvalitetsstyring, miljøstyring, byggesakhåndtering samt bransjerelevante kontraktsstandarder, lover og forskrifter er en fordel.

Vi søker deg som trives med å arbeide strukturert og med god gjennomføringsevne. Du er analytisk, initiativrik og har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper med gode evner til å lede og motivere.

Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres for nivå hemmelig.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes som seniorrådgiver for tiden kr. 659 100–870 900 per år, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til innskudd i Statens pensjonskasse. For stillingen gjelder seks måneders prøvetid.

Stortingets administrasjon har sluttet seg til avtalen om et inkluderende arbeidsliv og vil legge arbeidsforholdene til rette ved behov. I samsvar med offentlighetsloven kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder Geir Hansen, telefon 982 24 612.

Søknad, CV og attester/vitnemål skal fortrinnsvis sendes elektronisk via link "Søk stilling" innen 2. januar 2019. Før søknadsfristens utløp kan attester og vitnemål eventuelt sendes per post til Stortinget, postboks 1700 Sentrum, N-0026 Oslo. Merk konvolutten med HR-seksjonen og stillingens tittel. Attester og vitnemål returneres ikke.

Her er lenke til vår personvernerklæring. Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Stortinget behandler dine personopplysninger når du søker jobb hos oss.

Søk stilling

Vis flere stillinger: