Senior Landskapsarkitekt

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Firma Multiconsult
FylkeOslo
Søknadsfrist31.01.2019

Fornybar energi er et satsingsområde i selskapet. Multiconsult har totalt ca 220 ansatte innen fornybar energi med kontorsted i Oslo, Steinkjer, Trondheim, Ashford, Nairobi, Bangkok og Singapore. Seksjon Naturressurser består av ca. 20 høyt kvalifiserte medarbeidere som leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt. Vi jobber tett i tverrfaglige team bestående av landskapsarkitekter, ingeniører, hydrologer og biologer Prosjektene våre inkluderer temaer som konsekvensutredninger, kartlegging, tillatelser/konsesjoner, restaurering og miljødesign, detaljplanlegging, visualisering og 3D-modellering. I hovedsak i rene fornybar energi prosjekter, men også flere prosjekter innenfor blant annet vannressursforvaltning og flomsikring.

I prosjektene våre søker vi å finne helhetlige og funksjonelle løsninger som ivaretar både landskapsbildet og økologiske sammenhenger. Vårt fokus er å være med i prosjektene fra tidlig fase for å sikre god integrering av alle planlagte inngrep i et tverrfaglig samarbeid når premissene legges. Dette er en spennende mulighet for deg som ønsker å jobbe i et bredt faglig miljø. Du vil arbeide i et engasjert team på tvers av fagområdene. Jobben er kunderettet og arbeidsoppgavene varierte.

Multiconsult søker en faglig engasjert medarbeider med motivasjon for å jobbe med landskapsfaglige problemstillinger innen fornybar energi. Kvalifikasjonene under er retningsgivende, men ikke absolutte.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utføre landskapsfaglige oppgaver i tverrfaglige prosjekter, herunder konsekvensutredninger, detaljplaner for miljø og landskap og MTA-planer
 • Samarbeide med andre fagområder for å finne bærekraftige løsninger
 • Bidra i alle faser, fra tilbudsprosesser og innsalg av oppdrag til gjennomføringsfase for prosjektering og detaljplanlegging
 • Delta i videre utvikling av vår spisskompetanse innen LARK sine områder for fornybar energi

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i landskapsarkitektur
 • Kjennskap til NVE sitt regelverk og konsesjonsprosesser etter energi- og vassdragslovgivningen
 • Erfaring med fornybar energi prosjekter som vann-, sol- og vindkraft
 • Kompetanse innen konsesjonsprosessen for energianlegg (elkraft, sol, vind, vannkraft)
 • Godt orientert om nye og relevante verktøy og metoder
 • Gode formuleringsevner på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og initiativrik
 • Faglig engasjert med interesse for fornybar energi
 • Vilje og evne til tverrfaglig samarbeid i team
 • Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser
 • Interessert i å bidra til bærekraftige løsninger

Vi tilbyr

 • Engasjerte kollegaer i et sosialt arbeidsmiljø
 • Et sterkt og nysgjerrig fagmiljø
 • Spennende og varierte oppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Stort tilbud innen bedriftsidrettslag, treningsgrupper, turer og kurs
 • Firmahytte og fem ukers ferie samt fri mellom jul og nyttår og i påsken
 • Romslige kontorlokaler sentralt på Skøyen

For ytterligere informasjon om stillingen ta kontakt med seksjonsleder Kristine Lien Skog, tlf. 950 17 011.

Søknadsfrist: 31. januar 2019

Søk stilling

Vis flere stillinger: