Senior Investeringsrådgiver

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

Skanska Eiendomsutvikling (SEU) tar ansvar for hele verdikjeden fra tomteinvestering, gjennomføring av planprosesser, prosjektutvikling, salg og gjennomføring i nært samarbeid med entreprenør i Skanska Norge. SEU innehar byggherrerollen i våre prosjekter og består i dag av ca. 50 dyktige medarbeidere. I vår forretningsenhet for boligutvikling på Østlandet har vi spennende prosjekter under utvikling og vi forventer vekst frem mot 2024.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.

FirmaSkanska Eiendomsutvikling
FylkeOslo
Søknadsfrist14.11.2021

Skanska investerer i utviklingseiendom i egenregi og i samarbeid med andre selskaper for utvikling og salg (Joint Venture). Vi søker en Senior Investeringsrådgiver for å fortsette vår lønnsomme vekst. Alle som jobber med investeringer deltar i et faglig nettverk på syv personer, drevet av investeringsdirektør. Investeringsrådgivere samarbeider tett med Prosjekteiere i forbindelse med tomtekjøp og det trekkes på øvrig ekspertise i konsernet innenfor for eksempel byggkost, finans, juridisk, samt skatt og avgift. SEU har et godt sosialt miljø og det er aktiviteter på mange nivåer, også mot resten av Skanska-konsernet.

SEU kan tilby:

En attraktiv og viktig rolle i et av verdens ledende eiendomsutvikler- og entreprenørkonsern, en rolle:

 • der du har ansvar for å identifisere, analysere, forhandle og kjøpe utviklingseiendom i tett samarbeid med våre Prosjekteiere
 • der du får utnyttet ditt nettverk og skaper langvarige relasjoner med tomteeiere, næringsmeglere og partnere
 • der du får jobbe med spennende prosjekter innen eiendomsutvikling og hvor du får jobbet sammen med Skanskas store kompetansemiljø
 • Store utviklingsmuligheter både personlig, faglig og for selskapet som helhet
 • Et selskap som tar på alvor miljøvennlige og bærekraftige løsninger
 • Godt arbeidsmiljø, konkurransedyktige betingelser, bransjens beste pensjons- og forsikringsordninger, samt mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram

Ansvar:

 • Utadrettet og proaktiv nettverksbygging for å opprettholde og skape nye muligheter for samarbeid med andre aktører som tomteeiere, næringsmeglere, konkurrenter og andre
 • Inngå partnerskapsavtaler med andre utviklere og gjennomføre kjøp av nye tomter
 • Identifisere, analysere, forhandle og gjennomføre kjøp av utviklingseiendom med veloverveiet balanse mellom avkastning og risiko
 • Finansiere prosjekter i samarbeid med finansavdelingen og økonomisjef
 • Bidra aktivt i fagnettverket sammen med andre Investeringsrådgivere

Kvalifikasjoner:

 • Relevant bachelor- eller mastergrad innen juss, finans, eiendomsutvikling, bygg eller annet
 • Svært god forretnings- og finansiell forståelse
 • Dokumentert erfaring med tomteinvesteringer for bolig og/eller næringsutvikling
 • Et utstrakt nettverk i eiendomsmarkedet
 • Behersker Excel godt i forbindelse med investeringskalkyler

Egenskaper:

 • Proaktiv med evne til å jobbe selvstestendig og i team
 • Flink til å samarbeide på tvers i organisasjonen for å innhente og sette sammen informasjon til investeringskalkyler
 • Utpreget relasjonsbygger
 • Dyktig i forhandlinger og kommer selvstendig i mål med avtaler
 • Analytisk, nøyaktig, god forståelse for og håndtering av risiko
 • Deler og kan identifisere seg Skanskas verdigrunnlag

Arbeidssted er i Oslo, i fantastisk flotte og moderne lokaler på hovedkontoret ved Grünerløkka.

Stillingen rapporterer faglig til Leder Investeringer Oslo Vest.

Kontakt:

Leder Investeringer Oslo Vest Geir Gjerde, 924 85 462

Senior rekrutteringsrådgiver, Renate Skilnand 930 50 038

Søknadsfrist snarest, men som senest 14. november 2021

Søk stilling

Vis flere stillinger: