Senior hydrogeolog

Empowered people, transforming society together. Sweco is Europes leading architecture and engineering consultancy. With 17,500 employees in Northern Europe, we offer our clients the right expertise for every project. We carry out projects in 70 countries annually throughout the world.

FirmaSweco Norge
FylkeOslo
Søknadsfrist12.12.2021

I Swecos miljøgruppe i Oslo er vi 25 engasjerte rådgivere med bakgrunn i biologi, kjemi, hydrologi, hydrogeologi og miljøgeologi. Gruppen preges av å ha et svært godt og sosialt miljø, der vi spiller hverandre god og støtter og utfordrer hverandre til å bli bedre. Vi jobber tett sammen med kundene våre for en bærekraftig fremtid. Vi kartlegger miljøtilstand på land og i vann, modellerer flom og grunnvann, utreder miljøkonsekvenser, og foreslår tiltak til opprydding av forurensning, restaurering av natur og landskap, og klimatilpasning.

For å styrke vår kompetanse innen hydrogeologi, er vi på jakt etter en senior hydrogeolog.

Hos oss gjør du en forskjell. I Sweco satser vi spesielt på bærekraft. Dette inkluderer at vi har en helhetlig forståelse og praksis i forhold til miljøbelastning. Derfor har vi som bedrift også ambisiøse målsetninger om Swecos egen påvirkning på miljøet- og klima. Den største muligheten for positiv påvirkning på miljøtema er likevel gjennom god og fremtidsrettet rådgivning opp mot våre kunder.

Hos oss vil du utvikle deg. Du blir en verdifull faglig tilvekst til faggruppen miljøgeologi/hydrogeologi, som består av syv engasjerte fageksperter og juniorer med solid og bred kompetanse innen forurensning, jord og grunnvann. Du får anledning til å påvirke fagmiljøet, og store muligheter til å utnytte dine samarbeidsevner og faglige styrke til å skape god stemning og bærekraftige, naturvennlige løsninger for våre kunder. Som prosjektleder vil du følge opp fremdrift og økonomi samt bidra i markedsarbeid og utvikling av fagområdet ditt. Du vil bidra i alle faser av prosjekter: planlegging, befaringer/kartlegginger, databehandling, rapportering og kundekontakt. Hos oss kan du påvirke din egen arbeidsdag- og oppgaver. Vi har stor grad av fleksibilitet i hverdagen og gir jevnlig oppfølging, slik at du lykkes med dine karrierevalg og arbeidsprestasjoner.

Stillingen tilpasses din kompetanse, og aktuelle arbeidsoppgaver kan for eksempel være:

 • Vurdere og prosjektere for grunnvann som ressurs (vannforsyninger, energibrønner mm.)
 • Hydrogeologiske undersøkelser og risikovurderinger
 • Hydrogeologiske problemstillinger knyttet til innlekkasje i tunnel, vann i byggegrop mm.
 • Vurdere påvirkning av grunnvannsforhold ved ulike typer infrastrukturprosjekter
 • Grunnvannsovervåkning
 • Vurdere forurensningstransport i mettet og umettet sone
 • Ansvar for egne kunder, alene eller sammen med andre i Sweco
 • Kundekontakt og aktivt bidrag til nysalg og mersalg av egne og andres tjenester
 • Løse sammensatte oppgaver og bidrar med kreative, bærekraftige, forretningsmessige løsninger i prosjekter og innenfor ditt fagområde
 • Bidra til å få yngre medarbeidere inn i prosjekter, dele kunnskap og erfaring, fungere som mentor

Dette har du:

 • Høyere utdanning innen hydrogeologi
 • Minimum fem års relevant erfaring
 • God kompetanse i bruk av relevante IT-verktøy (f.eks. ArcGIS, Visual Modflow, Feflow, MIKE, Phreeqc osv.)
 • God erfaring fra hydrogeologisk feltarbeid og bruk av forskjellige feltmetoder
 • Erfaring med grunnvann både i løsmasser og i fjell
 • Gode kommunikative ferdigheter på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Gode analytiske evner og godt humør

Søknader vurderes fortløpende.

Kontaktpersoner:

Karel Grootjans

Gruppeleder Miljø Oslo

+47 465 82 503

karel.grootjans@sweco.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: