Sengebygg Haraldsplass diakonale sykehus

Ved Haraldsplass diakonale sykehus i Ulriksdal i Bergen er det ført opp et sengebygg med 187 senger.

Fakta

Sted: Bergen

Prosjekttype: Nybygg, sengebygg ved sykehus

Kontraktssum: 140 millioner kroner

Bruttoareal: 14.200 kvadratmeter

Tiltakshaver: Haraldsplass diakonale sykehus

Totalentreprenør grunn, betong, tett hus og utomhus: LAB Entreprenør

Byggherreombud og prosjekt- og byggeledelse: Erstad & Lekven Bergen

Arkitekt: C.F. Møller Norge

Rådgivere: RIB, RIV, RIE og RIGeo: Rambøll Norge l RIAku og RIBr: Sweco l RIVei og RIVA: Asplan Viak

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Exact l Grunnarbeider: Rivenes l Peling og støttekonstruksjoner: Fundamentering l Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Wikholm l Ferdigbetong: Unicon l Betongelementer: Contiga l Betongsaging/kjerneboring: Rune Monsen l Gulvstøp og avretting: Betonggulv l Stålarbeid: BSI Service l Stålkonstruksjoner: Scancon l Taktekking: Fløysand Tak l Glass og aluminiumsarbeider: Kebo Glass l Lev fiberbetongfasader: BB Fiberbeton l Vinduer: Viking Windows l Solavskjerming: Vental l Blikkenslager: Os Blikk og Fasade l Tømrer: Åsane Byggmesterforretning l Maler: Malermester Buer Bergen (for LAB) l Maler og gulvlegger: Skogen og Kronheim (for ÅBF) l Murer: Storbergen Mus og Flis l Rørlegger: Chr M Vestrheim (for LAB) og Anders O Grevstad (for ÅBF) l Elektro: Pettersson & Gjellesvik (for LAB) og GK Elektro (for ÅBF) l Ventilasjon: Bygg og Ventilasjon l Heiser: Thyssen l Branntetting: Firesafe og Damsgård Brannsikring l Sprinkler: Anders O Grevstad l Lås og beslag: Lockit l Trykktesting og termografering: Termografi og Måleteknikk l Stillas: Pilar l Rent bygg: Renex l Rekkverk: Smimek l Himlinger: Inn l Parkett: ABS Parkettgruppen l Eikespiler: HBH Innredning l Byggevarer: Neumann Bygg l Rekkverk og håndløpere: Montal Systems

Tiltakshaver er stiftelsen Haraldsplass diakonale sykehus.

Bygget er tegnet av Oslo-avdelingen i C.F. Møller AS og ført opp i delte entrepriser. LAB Entreprenør AS har utført grunnarbeid, råbygg, tett hus og utomhus i en totalentreprise. Åsane Byggmesterforretning AS har utført innvendige bygningsmessige arbeider, samt bygget yttervegger for LAB Entreprenør. Bygget har sju etasjer og et samlet areal på 14.200 kvadrat-meter. LAB Entreprenørs kontraktssum er 140 millioner kroner, uten merverdiavgift. Byggearbeidene startet i juni 2016 og bygget ble tatt i bruk 15. oktober i år.

170 senger

Egil Arnesen i Erstad & Lekven Bergen AS forteller at firmaet har hatt ansvar for prosjekteringsledelse og SHA-koordinering og prosjekt- og byggeledelse, samt vært byggherreombud for LAB Entreprenørs kontrakt.

– Bygget er normert for 170 senger. Rommene tar en, to eller tre pasienter. Det finnes også rom som kan gjøres om til rom for to pasienter hvis det er behov for det. Sengepostene ligger i andre, tredje og fjerde etasje. Bygget rommer også en akuttavdeling i nordre del og en mammografiavdeling og Sunniva senter for lindrende behandling i søndre del, sier Arnesen.

De største utfordringene har ifølge Arnesen vært fremdrift og presisjon. Han sier at prosjektet har hatt et godt samarbeid mellom aktørene og at det er fullført til rett tid.

Stram byggetid

Driftssjef Vegard Eik i LAB Entreprenør AS forteller at den største utfordringen i prosjektet har vært stram byggetid.

– En periode foregikk betongarbeidet i to skift. Nærhet til nabobygget, som er et sykehus, og til vei var også utfordrende. Vi måtte utføre mye omlegging av infrastruktur i grunnen, sier Eik.

LAB Entreprenør praktiserte tilnærmet lean i byggeperioden. Eik forteller at grunnen består av ikke-bæredyktige morenemasser. Bygget står derfor på 99 stålkjernepeler som går inntil 15 meter ned i grunnen. Det stod en stålrørsspunt på tomten og den har LAB Entreprenør staget. Det lå også mye infrastruktur i grunnen. Noe er lagt om, men noen store avløpsrør liger der fortsatt. Bygget er tilpasset tomten og smalner av mot nord.

Betong og stål

Byggets bærende konstruksjon består av plasstøpte slakkarmerte dekker og stålsøyler. Fronten på bygget krager ut fra andre etasje og hviler på plasstøpte betongsøyler, noen runde og noen ovale. Taket er flatt og tekket med hvit folie.

Begge atriene har glasstak, og fasadene er kledd med hvite elementer av fiberbetong. Det er eik rundt de selvrensende vinduene. Søndre atrium og gangbrua har glassfasader.

To atrier

Det er to atrier i bygget, med korridorer rundt atriene med pasientrom mot yttervegger. Det søndre atriet har sju etasjer, det nordre har fire etasjer. I det søndre atriet ligger hovedinngang med resepsjon. I dette atriet er det en dobbel heis med glassvegger. Begge atriene har glasstak.

Prosjektleder Lars Inge Olsen i Åsane Byggmesterforretning forteller at selskapet har utført innvendige byggearbeider og yttervegger. Han påpeker at det er fliser på gulvet i søndre lobby, industriparkett i nordre atrium og belegg i korridorer og på sengerom. Det er i stor grad faste vegger, samt noen glassvegger, i bygget. Himlingene er enten faste eller system.

Betongkonstruksjonene er utført med B35 og B45, levert av Unicon. Trapper er av betongelementer fra NOBI og Contiga. Det er 20 + 5 cm isolasjon i yttervegger og i snitt 40 cm i taket. Trykktesting viser en luftveksling på 0,43 per time ved 50 Pa trykkforskjell.

Sengebygget har hovedinngang mot Årstadveien i vest og en gangbru med fire plan til eksisterende sykehusbygg i øst.

Da byggeaktiviteten var på topp var rundt 200 personer med. Bygget er ført opp uten fraværsskader.

Sengebygget er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med radiatorer og via ventilasjonsanleggene og er basert på fjernvarme. Bygget er fullsprinklet og har solavskjerming med utvendige persienner på solutsatte fasader.