Sender sprengningseksperter

DSB sender sprengningseksperter til Namsos.

DSB ønsker ikke på det nåværende tidspunkt å spekulere i årsaken til skredet. DSB sender likevel to sprengningseksperter til stedet for å bistå Politiet.

Sivilforsvaret ble varslet kl. 12.40. Det er kalt ut nærmere 50 mannskaper, som vil være i innsats med flere ulike oppgaver på oppdrag fra innsatsledelsen. Etter behov vil Sivilforsvaret kunne bistå med flere folk og nødvendig materiell til blant annet evakuering, vakthold, sikring, telt, lys og varme for innsatsledelsen.

Fra 1. januar 2009 er det NVE som har det overordnede ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av skredulykker.

Ansvar ved spregningsarbeider