Send inn dine tall til «De 100 største i bygg og anlegg»

I samarbeid med Prognosesenteret er nå Byggeindustrien i full gang med å samle inn tall til den populære oversikten over de 100 største i bygg og anlegg. Det er nå mulig for din virksomhet å sende inn deres tall.

Skulle du ikke allerede ha fått skjemaet og sendt inne dine tall, kan du henvende deg til Jørgen Brannstorph ( jb@prognosesenteret.no) tlf. 91 68 68 17) så får du tilsendt skjema.

Frist for å sende inn tall er satt til tirsdag 9. juni.

Oversikten publiseres i Byggeindustrien nr. 11, som kommer ut 2. juli.

Her kan du finne tallene for 2018 og arkivet helt tilbake til 1993.