Dette bildet tok andreplass i fjorårets konkurranse. Fra en spesiell sprengning av en stor tunnel ved Visnes Kalk AS på Visnes i Eide kommune gjort i 2016. Det gikk med 38.000 kg sprengstoff. Foto: Einar Gjærevold

Send inn bilder til fotokonkurranse om norsk fjellsprengning

Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) inviterer i samarbeid med Byggeindustrien/bygg.no på ny inn til en stor fotokonkurranse om norsk fjellsprengning.

Temaet for konkurransen er bergsprenging over og under jord og bildene skal gjenspeile dette. Dette kan også omfatte gruvedrift og bergverksdrift.

Hver deltager kan levere inntil fem bilder.

Bidragene sendes på epost til ab@bygg.no . Bildene skal være i JPEG- eller TIFF-filformat med høyest tilgjengelig oppløsning (minimum 2.500 pixler lengste side). Har du papirbilder, negativer eller positiver/lysbilder kan disse sendes til følgende adresse:

Byggeindustrien
v/Arve Brekkhus
Postboks 6831
St. Olavs plass
0130 Oslo

(Merk brevet med «Fotokonkurranse». Husk å sette inn returadresse om du ønsker at vi skal sende bildene tilbake.)

Fem bilder vil bli plukket ut til å gå til en finale og disse bidragene blir stilt ut under Fjellsprengningskonferansen 2019. Finalistene blir gjort kjent i Byggeindustriens utgave som utkommer til Fjellsprengningskonferansen 2019 samt på bygg.no. Vinnerne blir offentliggjort 21. november 2019, i forbindelse med Fjellsprengningskonferansen.

Innsenderne som får sine bilder antatt kan bli bedt om å stille bildefiler i større format og oppløsning til disposisjon for produksjon av utstillingskopier. Nærmere spesifikasjoner vil bli gitt.

Frist for innsendelse: 13. oktober 2019.

Premiering
1. premie: Fotoutstyr til en verdi av kr. 10.000
2. premie: Fotoutstyr til en verdi av kr. 5.000


Juryen består av:
Kjersti Kvalheim Dunham, Thor Skjeggedal, Nils Røren og Arve Brekkhus.

Innsendte bilder skal kunne brukes vederlagsfritt av NFF og Byggeindustrien til omtale i ulike media i forbindelse med konkurransen samt til annet bruk i regi av NFF og Norsk fjellsprengningsmuesum.

Ved spørsmål ta kontakt med Arve Brekkhus – mob. 901 34 888/mail: ab@bygg.no