Illustrasjonsfoto.

Sen vår gir nedgang for asfaltentreprenørene

Etter tre kvartal av 2018 har asfaltentreprenørene produserte mindre enn på samme tidspunkt i fjor, men produksjonen av lavtemperaturasfalt har fått et realt løft.

EBAs oversikt over asfaltproduksjonen i Norge, viser at det etter årets ni første måneder er produsert 5,367 millioner tonn asfalt. Det er en nedgang på over 500.000 tonn sammenlignet med 2017 (5,899 millioner tonn)

– Det er gode tall for asfaltbransjen også i år. Volumet for 2018 kan bli det nest høyeste gjennom tidene. Den seine våren har ført til at bransjen er på etterskudd i forhold til 2017, og dette er vanskelig å ta igjen. Nå må asfaltentreprenøren håpe på en fin høst, kommenterer Arne Aakre, avdelingsleder vei og jernbane i EBA.

Han tilføyer at det de siste årene har blitt produsert mer asfalt i 4. kvartal enn tidligere.

2018 blir året der produksjonen av lavtemperaturasfalt får et skikkelig løft. For første gang er det produsert mer enn en million tonn LTA i Norge (1,145 millioner tonn). Det betyr at LTA-tonnasjen etter tre kvartal utgjør over 21 prosent av totalproduksjonen. Til sammenligning viste tredjekvartalstallene i fjor en LTA-produksjon på 692.000 tonn (11,7 prosent).

Veidekke Industri, som har produsert 2,135 millioner tonn etter årets ni første måneder, har levert mest LTA med 662.000 tonn LTA (31 prosent), men det er NCC Industry som har den høyeste prosentandelen lavtemperaturasfalt. Av en totalproduksjon på 1,091 millioner tonn asfalt utgjør selskapets leveranse av NCC Green Asphalt 415.000 tonn, eller cirka 38 prosent.

Veidekke og NCC står for hele 94 prosent av den totale LTA-produksjonen.

– Det ser ut til at målsetningen om 20 prosent LTA i 2018 vil bli oppnådd. Alt etter tredje kvartal er det rekord for LTA med klar margin. Sammenlignet med andre land i Europa ligger Norge helt i tet når det gjelder LTA. Nå er det viktig at flere enn 5 av 13 produsenter, som er med i statistikken, klarer å produsere LTA, og de som allerede produserer må også øke volumet, kommenterer Aakre.