Seksjonsleder VA-teknikk, Oslo

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

Firma COWI
FylkeOslo
Søknadsfrist25.02.2019

Er du klar for å ta en lederrolle i et av landets fremste fagmiljøer innen Vann og Avløp?

Vil du utvikle deg innen ledelse og fag? Er du klar for å ta en lederrolle i et av landets fremste fagmiljøer innen Vann og Avløp? Ønsker du å bidra til å utvikle medarbeidere innen vannsektorutvikling, klimatilpasning og kystsikring? Vi søker nå en leder til vår seksjon for vann- og avløp i Oslo.

I denne stillingen vil du har mulighet til å jobbe med fag og prosjektdeltakelse, samt få ledererfaring. Du vil jobbe tett sammen med dine medarbeidere på våre prosjekter - på den måten får du også videreutviklet din egen fagkompetanse, samtidig som forutsetningene for å bygge tette relasjoner til medarbeiderne og markedet er gode. Som leder vil du ha oppgaver innen utvikling av seksjonens medarbeidere, samt sørge for at oppdrag gjennomføres med rett kompetanse. Personalansvar, rekruttering, ressurskoordinering, faglig utvikling av medarbeidere og tilrettelegge for sosial trivsel er sentrale arbeidsoppgaver.

Seksjonen har 15 ansatte, og er én av 3 seksjoner innen VA i Oslo.

Du har tydelige lederegenskaper, og brenner for utvikling av talenter og faget.

Vi søker deg som forstår at motiverte medarbeidere i skapes og utvikles av deg som nærmeste leder. Du trives med å tilrettelegge for godt samarbeid, bygge nettverk og generere gode prosjektmuligheter for COWI. Du har en strukturert arbeidsmetodikk, god forretningsforståelse og gjennomføringsevne. Vi forutsetter at du har høyere utdannelse, og relevant bransjeerfaring.

COWI som arbeidsplass

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

  • Hos oss vil du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter
  • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger
  • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
  • Vi er opptatt av at du skal lykkes med ditt lederskap. Ledelse og ledelsestrening er derfor ett av COWIs fire satsingsområder, og vi jobber systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Spørsmål? Ta kontakt med Jan Arve Brendberg, Seniorrådgiver i Search & Selection, på

940 06 628 eller via mail: jan.arve.brendberg@personalhuset-sg.com

Søk stilling

Vis flere stillinger: