Seksjonsleder Spor

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

Firma COWI
FylkeOslo
Søknadsfrist25.06.2018

Ønsker du å utvikle deg innen ledelse og fag? Ønsker du å bidra til å utvikle medarbeidere? Våre ingeniører jobber på komplekse prosjekter som blant annet Fornebubanen, InterCity Østfoldbanen, og detaljprosjektering av de jernbanetekniske fagene på Nordens lengste jernbanetunnel på Follobanen.

Nå søker vi en sek sjonsleder innen spor til vår divisjon for transport og byutvikling i Oslo. Er du klar for nye utfordringer? Så les mer her.

BLI LEDER FOR ET AV LANDETS LEDENDE FAGMILJØER INNEN BANE

Som seksjonsleder blir dine oppgaver å utvikle seksjonens medarbeidere, samt å sørge for at oppdrag gjennomføres med rett kompetanse. Du vil få personalansvar og blir ansvarlig for medarbeidernes generelle faglige utvikling og sosiale trivsel.

I samarbeid med våre ledere, vil du utarbeide utviklings- og resultatmål for din seksjon. Som seksjonsleder har du også en svært viktig rolle i forbindelse med utvikling av strategi for kompetanseutvikling, bidra i det regionale tilbuds- og markedsarbeidet, og bidra til kunnskapsdeling mellom seksjonene. Vi legger vekt på teambasert ledersamarbeid på tvers av både fag, roller og geografi.

Vi er opptatt av at du lykkes i ditt lederskap. Derfor får du også profesjonell lederstøtte i form av opplæring, karriereplanlegging og andre kurs som vil utvikle deg som leder. På den måten kan du og ditt team ha fokus på å håndtere faglige utfordringer, dele kunnskap og utvikle smarte løsninger for våre kunder.

Som seksjonsleder i COWI vil du også jobbe tett sammen med dine medarbeidere på våre prosjekter - på den måten får du videreutviklet din egen fagkompetanse, samtidig som forutsetningene for å bygge tette relasjoner til medarbeiderne og markedet er gode.

DU HAR TYDELIGE LEDEREGENSKAPER, OG BRENNER FOR UTVKLING AV TALENTER OG FAGET

Vi søker deg som forstår at motiverte medarbeidere i stor grad skapes og utvikles av deg som nærmeste leder. Vi vektlegger din interesse for å utvikle mennesker, faglig kvalitet, fokus på samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap. Du er god til å skape relasjoner, bygge nettverk og generere de gode prosjektmulighetene for COWI. Handlekraftig, løsningsorientert, kreativ, strukturert og initiativrik er egenskaper som vil være verdifulle for å lykkes i jobben.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

  • Du har interesse for å dele kunnskap og bidra til å utvikle dine medarbeidere.
  • Du har en høyere teknisk utdannelse fra universitet eller høgskole.
  • Du har minimum 3 års erfaring.
  • Du har oversikt og innsikt i fagområdet din seksjon jobber med.
  • Du har forretningsforståelse og evne til å skape resultater.
  • Du har stor handlekraft og gjennomføringsevne.

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

  • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
  • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
  • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
  • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist: 25. juni 2018

Arbeidssted: Oslo

Kontaktperson: Nils-Petter Aspestrand, Vice President, Tlf: 97 87 48 71

Søk stilling

Vis flere stillinger: