Seksjonsleder prosjektutvikling

Undervisningsbygg Oslo KF ble etablert 1. januar 2002 for å eie, utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde skolebyggene i Oslo. Foretaket er Oslos største eiendomsforvalter med ca 1,3 millioner kvadratmeter fordelt på 177 skoler og 750 bygninger. Undervisningsbygg har i dag ca 150 medarbeidere og er fortsatt i vekst. Vi holder til i moderne lokaler på Helsfyr.

I Undervisningsbygg vil du utvikle deg faglig og få mye ansvar og innflytelse. Samtidig vil du bli del av et sosialt, hyggelig og kompetent arbeidsfellesskap med godt arbeidsmiljø, som sammen jobber mot målet om å bygge skoler vi kan være stolte av.

Som kommunalt foretak i Oslo kommune kan Undervsiningsbygg by på konkurransedyktige betingelser. Vi har fleksibel arbeidstid 37,5 timer pr. uke og gode pensjons- og personalforsikringer. Lønn etter avtale.

Arbeidsplassene i Undervisningsbygg skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

FirmaUndervisningsbygg Oslo KF
Fylke
Søknadsfrist14.06.2011

Spennende lederstilling hos Oslos største byggherre

 

Til vår nyopprettede prosjektavdeling søker vi deg som er utviklings- og kundeorientert, og som vil få ansvaret for seksjon prosjektutvikling. Seksjonen har ansvar for utvikling av prosjekter i tidlig fase i samspill med bestiller/leietaker. Du vil bli leder for 10-15 dyktige medarbeidere og aktivt ivareta kommunikasjon mot kunden. I tillegg til å lede og videreutvikle egen seksjon vil du inngå i prosjektavdelingens lederteam og være leverandør av utviklingskompetanse også inn i prosjektets videre forløp.

 

Ansvarsområder:

 

•Resultat- personal- og budsjettansvar for seksjonen.

•Ansvar for at seksjonen fremstår som en kompetent, profesjonell og konkurransedyktig leverandør og av utviklingsprosjekter.

•Ansvar for konseptvalgutredningsfasen i prosjektene.

•Ansvar for å bidra med utviklingskompetanse inn i forprosjekt- og detaljprosjektfasene.

•Ansvar for at seksjonens medarbeidere er oppdatert i nyere tenkning om framtidens skole.

•Ansvar for at alle seksjonens prosjekter skjer i tråd med foretakets retningslinjer for prosjektgjennomføring.

•Økonomisk og fremdriftsmessig ansvar for seksjonens prosjektportefølje.

•Ansvar for effektiv utnyttelse av seksjonens ressurser.

 

Sentrale lederoppgaver:

 

•Utøve ledelse i henhold til foretakets lederprinsipper

•Ivareta helhetlig planlegging og utvikling innen eget ansvarsområde

•Ivareta aktiv kommunikasjon med Utdanningsetaten og videreutvikle kunderelasjonen.

•Bidra i det overordede planarbeidet for prosjektavdelingen å iverksette planene i egen seksjon.

•Være en aktiv deltager i prosjektavdelingens lederteam og sikre et godt samarbeid med de andre seksjonene.

•Forvalte og videreutvikle nødvendig utviklingskompetanse for gjennomføring av prosjektavdelingens utviklingsprosjekter.

•Sørge for et gjennomgående kundeperspektiv på alt som gjøres i seksjonen.

 

Kvalifikasjoner:

 

Stillingen krever formell relevant utdanning på masternivå, og relevant ledererfaring. Der er nødvendig med erfaring fra, og god kjennskap til bransjen. Kjennskap til offentlig sektor vil være en fordel.

Det legges stor vekt på personlige egenskaper som å være en målrettet og resultatorientert leder. Videre å kunne skape resultater i samarbeid med andre i en moderne kompetansebedrift i utvikling. Du må inneha høy arbeidskapasitet, være flink til å motivere, engasjere og følge opp medarbeidere og samarbeidspartnere. Videre inneha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 

Spørsmål om stillingen

Kontakt Compass v/Johnny Aastad,

Telefon 909 80 198

 

Søk på stillingen her

http://www.compass.no/stillingledig.aspx?pid=593&docid=60&stilling=Seksjonsleder%20prosjektutvikling

Vis flere stillinger: