Seksjonsleder ingeniørgeologi - Oslo eller Trondheim

Rambøll er en ledende internasjonal rådgivervirksomhet innen plan, arkitektur og teknikk. Vi er opptatt av å skape inspirerende og bærekraftige løsninger med rom for vekst og utvikling til beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet som helhet.

Vi erkjenner at det er medarbeidernes kreativitet, innsikt og integritet som skaper de gode og inspirerende løsningene. Derfor ønsker vi individuelle forskjeller velkommen og legger til rette for et godt samarbeid mellom talentene. Våre medarbeidere utvises tillit og tildeles ansvar.

FirmaRambøll Norge
FylkeFlere fylker
StedOslo eller Trondheim
Søknadsfrist20.10.2014

Vi søker seksjonsleder ingeniørgeologi

Seksjonsleder har som ansvarsområde å lede seksjonens ansatte og å administrere etter de systemer som Rambøll legger til rette for. Seksjonsleder rapporterer til avdelingsleder ingeniørgeologi,og kan utøves fra enten Oslo eller Trondheim. Seksjonslederen har i hovedtrekk de samme oppgavene og ansvarsområder som avdelingsleder, men begrenset til økonomi og ansatte i sin geografiske enhet. Seksjonsleder deltar i divisjonens ledergruppe ved behov.

Viktige oppgaver

  • Delta operativt som oppdragsleder og -medarbeider
  • Forretningsutvikling, delta i divisjonens strategiarbeid
  • Økonomisk resultatansvar med god markedskontakt og kunderelasjoner
  • Utvikle medarbeidertilfredshet i et godt arbeidsmiljø gjennom personalansvar
  • Faglig utvikling og nordisk samarbeid i samråd med fagsjef

Ønskede kvalifikasjoner

For å utøve oppgavene på en god måte er det nødvendig med en solid erfaring og forankring i fagområdet, gjerne gjennom en kombinasjon av privat og offentlig praksis. Det gis opplæring i ledelsesfunksjonene, og omfanget av disse kan tilpasses ledererfaring. Men det kreves interesse og motivasjon for markedsarbeid, slik at avdelingen kan utvikles videre.

Vi kan tilby

  • God mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom Rambøll Academy og eksterne og interne kurs
  • Deltakelse i spennende tverrfaglige prosjekter
  • Et spennende og kreativt kompetansemiljø
  • Hyggelige og sosiale kollegaer
  • Konkurransedyktige betingelser og gode sosiale ordninger

Søk stillingen her

Kontaktperson

Jan Erik Buan 932 43 099


Vis flere stillinger: