Seksjonsleder hydrologi og vannressurser

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler mulig gjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

FirmaMulticonsult
FylkeOslo
Søknadsfrist01.11.2020

Vil du lede noen av Norges fremste rådgivere innen hydrologi og vassdragsteknikk?

Klimaendringer og ekstremvær er aktuelt som aldri før både i Norge og verden for øvrig. Vassdragene spiller en viktig rolle i denne sammenheng som ressurs for vannforsyning, kraftproduksjon, flomkontroll, ivaretakelse av naturverdier, friluftsliv og kultur. Det er et stort behov for å forstå hvordan vannet beveger seg, hvilken virkning det har på omgivelsene, hvilke krefter som er i sving, hvordan forhindre vann- og klimarelaterte skader og hvordan vi gjennom god forvaltning av vassdragene kan balansere ulike samfunnsinteresser på en bærekraftig måte.

Er dette noe du brenner for, samtidig som du søker nye utfordringer, bør du se nærmere på denne utlysningen!

Multiconsult søker en dyktig og engasjert seksjonsleder til vår seksjon Hydrologi og vannressurser. Seksjonen består av 10 medarbeidere og er vårt nasjonale kunnskapssenter innen fagområdene hydrologi og hydraulisk modellering. Her har du muligheten til å lede en dyktig og dynamisk faggruppe med høy kompetanse på metode-, modell- og verktøybruk som jobber bredt inn mot både vannkraft og dam, by- og tettstedsutvikling, naturfarevurderinger med mer. Typiske tjenester er flom- og dambruddsbølgeberegninger, flomfarevurderinger og -kartlegginger, urbanhydrologisk modellering, sedimentanalyser og strømningsanalyser. Herfra ledes også mange av Multiconsult sine tverrfaglige flomsikringsoppdrag.

Hvem er du?

I stillingen som seksjonsleder ønsker vi en person med bransjeforståelse som liker å jobbe kunderettet. Du har evne til å bygge team, interesserer deg for mennesker og har gode kommunikasjonsevner. Du bør også ha et faglig fundament innen vassdragsteknikk og/ eller hydrologi. Du vil være personalansvarlig for seksjonen og ansvarlig for markedsaktivitet, faglig utvikling, salg og økonomiske resultater. Du vil også være en sentral del av avdelingens ledergruppe med kontorsted på Skøyen i Oslo.

Multiconsult er en av Norges fremste rådgivere innen vannkraft, vassdragsteknikk, hydrologi, miljø og flomsikring. Seksjon ‘Hydrologi og vannressurser’ tilhører avdeling Vassdrag og miljø som består av 50 fagspesialister innen vassdragsteknikk, damprosjektering og -rehabilitering, biologi og landskap. Avdelingen jobber både i Norge og internasjonalt, og kundene våre spenner fra kraftselskaper, kommuner og forvaltning, private utbyggere, totalentreprenører til internasjonale finansinstitusjoner som Verdensbanken.

Ansvarsområder/ arbeidsoppgaver:

 • Personalansvarlig for seksjonen, herunder lede og utvikle medarbeiderne
 • Utvikle og forbedre seksjonens leveranser og tjenester
 • Sørge for god drift i seksjonen og levere gode økonomiske resultater
 • Ansvarlig for seksjonens oppdragsportefølje
 • Tilbudsledelse og markedsføring av seksjonens kompetanse og tjenester
 • Oppfølging av kunder og samarbeidspartnere
 • Bidra faglig i seksjonens oppdrag (30-40 prosent av tiden)

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis innen hydrologi eller vassdragsteknikk
 • Ledererfaring og/eller solid prosjektledererfaring
 • Gode kommunikasjonsegenskaper både skriftlig og muntlig
 • Beherske norsk og engelsk på et profesjonelt nivå, skriftlig og muntlig
 • Relevant bransjeerfaring
 • Interesse for metodeutvikling og digitalisering

Personlige egenskaper:

 • Solid relasjonskompetanse og interesse for mennesker
 • Engasjerende og motiverende overfor medarbeidere og kunder
 • Relasjonsbygger og lagspiller
 • Markedsorientert og ‘kremmerånd’
 • Evne til å skape struktur i en til tider kaotisk hverdag
 • Sterk gjennomføringsevne

Hva kan vi tilby deg?

 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver, påvirknings- og utviklingsmuligheter
 • Et forretningsområde i utvikling og med karrieremuligheter innen både fag og ledelse
 • Sentrale og åpne lokaler på Skøyen i Oslo
 • Et svært hyggelig og kompetent arbeidsmiljø som kjennetegnes av samarbeid og tverrfaglighet
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og aksjespareprogram for alle ansatte
 • Fleksitid, muligheter for avspasering, fem ukers ferie, fri mellom jul og nyttår og i hele påsken
 • Treningsfasiliteter, bedriftsidrettslag, firmahytte og moderne lokaler ved Skøyen stasjon

Noen utvalgte oppdrag i seksjon Hydrologi og vannressurser er:

 • Kartlegging av skred - og flomfare for kirkebygg. Farekartlegging og mulighetsstudie for sikringstiltak for seks kirker. Les mer her.
 • Hydropower capacity building and research for the Aral Sea Basin to meet climate changes. Les mer her.
 • Forskning- og utviklingsprosjekt innen hydraulisk modellering av flomløp på vegne av Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE). Les mer her.
 • Forbedret underlag ved klassifisering av dammer - som en del av prosjektet «Damsikkerhet i et helhetlig perspektiv» hos Energi Norge. Les mer her.

Er du den rette for jobben? Ikke nøl med å sende inn en søknad – vi behandler søknader løpende, og gleder oss til å høre fra deg!

For ytterligere informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med Avdelingsleder Vassdrag og Miljø, Gro Dyrnes på telefon: +4797125640, eller e-post: gro.dyrnes@multiconsult.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: