Seksjonsleder forvaltning

Kongsberg kommunale eiendom KF er et kommunalt foretak som forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler eiendomsmassen til Kongsberg kommune. Vi skaper trygge bygg for framtiden. Vi er under stadig utvikling og med utfordrende og spennende oppgaver foran oss. Eiendomsmassenbestår av samlet ca. 161.000 m2 innen forvaltningsområdene formålsbygg, boliger og annen eiendom, i tillegg til kommunal tomtegrunn. Foretaket har dessuten byggherreansvaret for de kommunale byggeprosjektene, og tar enkeltoppdrag også for andre kommuner.KKE med sine 85 ansatte regnes som et av landets ledende kommunale eiendomsforetak grunnet den høye vedlikeholdsgraden og den bevisste satsningen på fremtidsrettede løsninger innenfor energi og miljø. Foretakets driftsbudsjett for 2021 var på kr 324 mill. og for 2022 er på kr ca. 160 mill. Se også http://kkekf.no/

FirmaKongsberg kommunale eiendom KF
FylkeViken
StedKongsberg
Søknadsfrist18.09.2022

Vil du lede eiendomsforvaltningen i Kongsberg kommune?

Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) søker Seksjonsleder Forvaltning til å lede foretakets forvaltningsavdeling. Den består idag av eiendomsforvaltere, stabsfunksjon og boligkonsulenter.

Som seksjonsleder har du et personal- og økonomiansvar og du inngår i foretakets lederteam sammen med ledere for drift, nybygg, økonomi, og renhold.

Seksjonen og rollen har ansvaret for forvaltningen innen formålsbygg, kommunale boliger, og annen eiendom, herunder:

  • Inngåelse og oppfølging av inn- og utleieavtaler
  • Husleieberegninger og økonomioppfølging av forvaltningsområdet
  • Håndtere henvendelser knyttet til kommunalt eie-og leieforhold
  • Utarbeide og oppfølging av kontrakter, herunder salg og kjøp
  • Fagansvar for internkontroll
  • Bistå foretaket med øvrige stabsoppgaver

Ønskede kvalifikasjoner

  • Erfaring med eiendomsutvikling, offentlig forvaltning eller (og) saksbehandling
  • Erfaring med strategiarbeid, forhandling og avtalehåndtering
  • Gode kommunikasjons-, formidlings- og samarbeidsevner
  • Utviklingsorientert med fokus på forretnings- og organisasjonsutvikling

Stillingen krever kompetanse fra høyere utdanning innen juridiske fag, økonomi- eller eiendomsforvaltning, men relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav. Det er ønskelig at du har tidligere ledererfaring med personal- og budsjettansvar. Personlige egenskaper vil vektlegges særskilt i prosessen, samt utdannelse og erfaring.

KKE tilbyr

Som seksjonsleder innen forvaltning vil du få mulighet til å påvirke kommunens samfunnsutvikling og ivareta fellesskapets verdier. Det vil komme faglige utfordringer og dermed mulighet for personlig utvikling i rollen. KKE tilbyr et innovativt arbeidsmiljø med utfordringer som kan løses i samspill med kompetente kollegaer i foretaket og kommunen. Ikke minst har KKE en god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

Om arbeidsgiveren

Kongsberg kommunale eiendom KF er et kommunalt foretak som forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler eiendomsmassen til Kongsberg kommune. Vi skaper trygge bygg for framtiden. Vi er under stadig utvikling og med utfordrende og spennende oppgaver foran oss. Eiendomsmassen består av samlet ca 161.000 m2 innen forvaltningsområdene formålsbygg, boliger og annen eiendom, i tillegg til kommunal tomtegrunn.

Søknad

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Dfind AS for en uforpliktende og konfidensiell prat, Christian Johnsen, tlf. 928 48 984 eller Per Ivar Elton, 909 20 462.

Søk stilling

Vis flere stillinger: